BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Üdülési csekk igénylés 2011 - Üdülési csekk igénylés 2011-ben és az elfogadóhelyek listája

E-mail Nyomtatás PDF


Üdülési csekk igénylés 2011 - Üdülési csekk igénylés 2011-ben és az elfogadóhelyek listája megtalálható a berkalkulator.net oldalán. A munkáltató a munkavállalójának és annak közeli hozzátartozójának is adhat üdülési csekket. Az Üdülési Csekk 2011. évben a minimálbér mértékéig - 78000 Ft - kedvezményes adózás mellett, járulékmentesen adható a munkavállalónak és annak közeli hozzátartozóinak. A felhasználó kedvezményes értékhatáron belüli juttatása után, az őt juttatásban részesítő kifizető (támogató) 16 % adó megfizetésére köteles.

Amennyiben a munkáltató béren kívüli juttatásban, üdülési csekk formájában részesíti munkavállalóját, vagy annak közeli hozzátartozóját, úgy minden esetben nyilatkozatot kell aláíratnia arra vonatkozóan, hogy más kifizetőtől nem részesült az adott évben üdülési csekk juttatásban az érintett, vagy ha igen akkor ez milyen értékben történt. Erre azért van szükség, mert ha a munkavállaló vagy annak közeli hozzátartozója a minimálbér feletti értékben részesül üdülési csekk juttatásban, úgy a kifizetőnek minimálbér feletti rész után (2011. évben ez az összeg 78.000,- Ft) már nemcsak a 19,04 %-os adóterhet kell megfizetni, hanem az adóalapra vetített 27 %-os eho terhet is. Így a minimálbér feletti rész után a teljes közteher 51,17 %.

Az SZJA hatálya alá eső változtatás szerint az üdülési csekket (mint kedvezményes béren kívüli juttatás), 16%-os személyi jövedelemadó teher terheli, amit az üdülési csekk értékének 119%-a után kell megfizetni. Vagyis a szuperbbruttósítás (119%) után 2011-ben a valós adóteher 19,04%.

Üdülési Csekk igénylése 2011-ben

Az udulesicsekk.hu megújult online megrendelő felületén keresztül gyorsan és egyszerűen küldheti be Üdülési Csekk megrendelését. A 2011. évre szóló Üdülési Csekket itt rendelheti meg!

Üdülési Csekk információk 2011

Átruházható az Üdülési Csekk?
Az Üdülési Csekk felhasználására kizárólag a rajta nevesített Felhasználó jogosult, más személyre át nem ruházható.

Meddig érvényes az Üdülési Csekk, és ez miből állapítható meg?
Az Üdülési Csekkek felhasználására a rajta feltüntetett érvényességi időn belül (annak gyártásától számított egy év) van lehetőség.

Mi a teendő, ha a Felhasználó lejárt érvényességű Üdülési Csekkel kíván fizetni?
Lejárt érvényességű Üdülési Csekk nem fogadható el a szolgáltatás ellenértékeként. A Felhasználót erről tájékoztatni kell.

Ki írhatja alá az Üdülési Csekket?
Az Üdülési Csekket csak a rajta nevesített Felhasználó írhatja alá, amely lehetővé teszi az Üdülési Csekken szereplő Felhasználó név és aláírás összehasonlítóságát.

Írásra képtelen személy Üdülési Csekkjét ki írhatja alá?
Amennyiben a Felhasználó aláírásra nem képes (kisgyermek vagy gondozott), úgy a helyette aláíró szülő vagy gondviselő aláírása mellett fel kell tüntetni annak jogi státuszát (pl. szülő, gondviselő, stb).

Mi a teendő, ha a Felhasználó az Elfogadóhely számára megjelölt vonalon írta alá a csekket?
Az Elfogadóhely a „Felhasználó” rovatnál érvényteleníti aláírásával az Üdülési Csekket, továbbá egy oda-vissza nyíllal jelzi és egyértelműsíti a cserét. Fontos, hogy az Üdülési Csekken rossz helyen szereplő aláírást áthúzni, kisatírozni, olvashatatlanná tenni nem szabad!

Mi a teendő, ha olyan Üdülési Csekkel kívánnak fizetni, amelyen egyáltalán nem szerepel a Felhasználó név?
Az Üdülési Csekk nevesítés nélkül – nem szerepel a Felhasználó neve – érvénytelen; kérjük, ilyen csekket ne fogadjon el!

Mit tegyek, ha a számla kiegyenlítését és a vendég távozását követően vettem észre, hogy nem szerepel Felhasználó név az Üdülési Csekken?
Az Üdülési Csekken szereplő Támogatótól nyilatkozatot kell bekérni arra vonatkozóan, hogy az érintett Üdülési Csekket mely Felhasználó részére adták ki. A nyilatkozatnak az elszámolás elküldéséig meg kell érkeznie. Fontos ellenőrizni, hogy a Támogató nyilatkozatában feltüntetett név megegyezik-e a számlán szereplő Felhasználó névvel! Az elfogadott Üdülési Csekket a nyilatkozattal együtt szükséges elszámolásra megküldeni Társaságunkhoz.

Ha több Üdülési Csekk felhasználó van jelen, akkor elegendő-e csak egy számlát kiállítani?
Amennyiben egy szolgáltatást több Üdülési Csekk Felhasználó kíván igénybe venni, úgy az Elfogadóhely jogosult olyan számla kiállítására, amely csak az egyik Felhasználó nevére szól.

Elfogadható-e a rongált vagy sérült Üdülési Csekk?
Elszakadt, megrongálódott, kimosott, megragasztott csekket abban az esetben lehet elfogadni, ha a csekken feltüntetett adatok mindegyike jól látható és a beazonosítás nem ütközik akadályokba. Ha a rongálódás következtében ezek a feltételek nem valósulnak meg, akkor a csekk nem fogadható el.

Minden esetben szükséges-e számlát kiállítani az Üdülési Csekkel fizetett szolgáltatásról?
Igen, az ÁSZF II/3. pontjának megfelelően.

Előlegszámla kiállítható-e Üdülési Csekkel történő fizetés esetén?
Az értékesített szolgáltatásról előlegszámla is kiállítható, amelyet a végszámla másolatával és az Üdülési Csekkel együttesen kell eljuttatni elszámolásra.

Mi az ellenőrző szelvény?
Az ellenőrző szelvény az Üdülési Csekk-címletek felső részén található, perforáció mentén leválasztható elem. Tartalmazza az Üdülési Csekk egyedi azonosító sorszámát, névértékét, melyek segítségével utólag azonosítható a csekk fő egysége.

Meg kell őrizni az ellenőrző szelvényt?
Az ellenőrző szelvény gondos megőrzése ajánlott annak érdekében, hogy az elfogadás ténye bármilyen körülmények között igazolható legyen, valamint segítségül szolgálhat az elszámolások tételes egyeztetése során.

Miért fontos ellenőrizni az Üdülési Csekk forgalomképességét?
Mert a letiltott csekkek listájában szereplő Üdülési Csekket nem tudjuk elszámolni, így azok értéke – a nyújtott szolgáltatás ellenére – bevételként nem jelentkezik Önöknél. Partnereinknek elfogadás előtt minden egyes Üdülési Csekket ellenőrizni szükséges az általunk rendelkezésükre bocsátott telefonos és internetes elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Az IFA fizethető-e Üdülési Csekkel?
Az idegenforgalmi adót illetően szerződésünkben nincs külön rendelkezés, az Elfogadóhely saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy annak értékét elfogadja-e Üdülési Csekkben, vagy készpénzben fizetteti meg a vendéggel (Amennyiben az IFA Üdülési Csekkel kiegyenlíthető; annak mértékét a szolgáltatásról kiállított számlának tartalmaznia kell, valamint célszerű külön tételként feltüntetni, mivel ez adónem, így nem is esik ÁFA kötelezettség alá).

Számolható fel magasabb összeg azért, mert valaki Üdülési Csekkel fizet?
Kérjük, legyen arra különös figyelemmel, hogy az Üdülési Csekkel fizető vendégei ne szenvedjenek semmiféle hátrányos megkülönböztetést a készpénzzel fizetőkhöz képest; pl. nem zárhatóak ki semmilyen kedvezmény vagy bármilyen akciós lehetőség igénybevételéből. A szerződésünk aláírásával vállalta, hogy teljes nyitvatartási időben, korlátozás nélkül biztosítja vendégei számára az Üdülési Csekkel történő fizetés lehetőségét! Mindemellett az Üdülési Csekkhez kapcsolódó költségek áthárításával megvalósítja a súlyos szerződésszegés ÁSZF IX.4. pontjában meghatározott eseteinek egyikét.

Az érvényesség utolsó napján még elfogadható az Üdülési Csekk?
Az Üdülési Csekk a rajta feltüntetett érvényességi időn belül bármikor, akár annak utolsó napján is felhasználható; az elszámolása miatt sem kell aggódnia, hiszen erre a csekk lejáratát követő év január 31-ig lehetősége van.

Kell-e közölnöm az adataimban történt változásokat?
Nagyon fontos, hogy az adataiban történt változásokat írásban (levél, fax, e-mail) mielőbb jelezze felénk – feltüntetve elfogadóhelyi kódját – hiszen a www.udulesicsekk.hu oldalon feltüntetett adatok segítségével találják meg Önt a vendégek, a szerződéses adatai pedig a problémamentes teljesítésünkhöz elengedhetetlenek.

Van-e határidő a hibajegyzőkönyvek javítására?
Igen, ha hibajegyzőkönyv érkezik Önhöz a beküldött elszámolási anyagával kapcsolatban, annak javítására három hónap áll rendelkezésére! Erre érdemes odafigyelnie, mert a javítások elmaradásából eredő károk Önt terhelik.

Hogyan történik az elszámolási hibák javítása?
A hibás elszámolást javító anyag megfelelőségének vizsgálata 30 napon belül, érkezési sorrendben történik; a megfelelőnek minősített javítás után az Üdülési Csekkek jutalékkal csökkentett ellenértékét 8 munkanapon belül utaljuk át az Elfogadóhely részére.

Minden szolgáltatásomra elfogadhatok Üdülési Csekket?
Ellenőrizze szerződését! Az Elfogadóhelyi Szerződésünk szolgáltatási körök meghatározásával került megkötésre. Ha úgy véli, van olyan szolgáltatása, amelyre még nem fogadja el az Üdülési Csekket, bár lehetősége volna rá; vendégei minél teljesebb kiszolgálása érdekében ne habozzon bővíteni elfogadóhelyi szerződését. Az Üdülési Csekkel fizethető szolgáltatási körökről az elfogadóhely, segédletek menüpontban tájékozódhat. Az Elfogadóhelyi Szerződés szolgáltatási körökkel történő bővítése nem jelent további költségeket az Ön számára.

Milyen előnyöket jelent számomra, ha az elfogadott Üdülési Csekkeket online elszámolási összesítővel küldöm elszámolásra?

  • Elszámolása könnyebbé, ellenőrizhetőbbé válik, annak összeállításakor az automatikus figyelmeztető üzenetek segítségével elkerülheti a hibajegyzőkönyvek okozta elhúzódó kifizetéseket;
  • Folyamatosan nyomon követheti a rögzített és beküldött elszámolásának aktuális státuszát;
  • Lehetősége nyílik adatokat kinyerni olyan statisztikák készítéséhez, melyből a várható Üdülési Csekk felhasználók forgalmát kívánja előre jelezni, vagy marketing akciókkal támogatni kimutatásokból azonosított gyengébb foglalási időszakot;
  • Elektronikusan tárolt elszámolásai nagyobb biztonságot nyújtanak olyan esetek kezelésére, ha problémák merülnek fel az eredeti számláinak és elfogadott csekkjeinek postai kézbesítése során.
  • Lehetősége nyílik – akár vonalkód olvasó segítségével – az összesítés elkészítésére, annak ellenőrzésére, státuszának követésére, a teljes anyag ki- és újranyomtatására.
  • A beépített csekkellenőrzési funkció segítségével akár az elfogadás pillanatában ellenőrizheti az Üdülési Csekk forgalomképességét.

(udulesicsekk.hu/berkalkulator.net)

Mi éri meg jobban 2011-ben: 200.000 Ft éves béremelés, vagy 200.000 Ft béren kívüli juttatás?

A Széchenyi Pihenő Kártya lesz az új üdülési csekk 2011-től

Cafeteria kalkulátor 2011 - A béren kívüli juttatások változása 2011-ben

Friss: a kormány bejelentette a Széchenyi Pihenő Kártya bevezetését, a részletekről itt olvashat:

Széchenyi Pihenő Kártya igénylés 2011: igénylőlap, elfogadóhelyek, nyaralás

Még frissebb információ:

A Széchenyi Pihenő Kártya mellett lesz még 2012-ben is Üdülési Csekk?