BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

OTP magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés: tagi kifizetések 2011. augusztus 1-től!

E-mail Nyomtatás PDF


OTP magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés: tagi kifizetések 2011. augusztus 1-től augusztus 20-ig, tájékoztató a tagi kifizetésekről. Tájékoztató a Pénztár által teljesített visszalépő tagi kifizetésekhez Az OTP Magánnyugdíjpénztár ún. visszalépő tagi kifizetést teljesít a 2010. évi CLIV. tv. 28 §-a alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagok részére.

A visszalépő tagi kifizetések pontos meghatározását a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. tv. tartalmazza: a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés / átlépés esetén a tag jogosult a követelésének részét képező egyéniszámla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, a hozamgarantált tőke összege feletti összegének, és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíj-kiegészítés összegének felvételére, vagy jogosult az összeg elhelyezésére önkéntes nyugdíjpénztári számláján, , vagy annak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján való jóváírására.

Az OTP Magánnyugdíjpénztár a visszalépő tagi kifizetések teljesítését tömegesen 2011. augusztus 1-én kezdi meg, azt követően, hogy az Államadósság Kezelő Központ a kifizetések fedezetét a Pénztárnak visszautalta. Az utalások ABC-szerinti rendben teljesülnek és a tervek szerint az utolsó tételek augusztus 20-ig elhagyják a Pénztárat.

Miből áll a tagi kifizetés?

A visszalépő tagi kifizetés részét képezi a pénztártagság ideje alatt befizetett tagdíj-kiegészítés összege is azoknál, akik számára a munkáltatójuk kiegészítette a kötelezően előírt tagdíjat a mindenkori fizetési felső határ legfeljebb 10%-ának megfelelő összegig, vagy saját maguk éltek a kiegészítés lehetőségével. Tagjaink többsége kiegészítésben nem részesült, számukra az úgynevezett reálhozam (azaz az egyéni számla egyenlegnek a hozamgarantált tőke összegét meghaladó része) fizethető ki.

Az ún. „hozamgarantált tőkét” a KSH által közzétett havi bázisú fogyasztói árindexekből szigorú jogszabályi előírások és az 1997. évi LXXXII. tv-ben rögzített képlet alapján kell kiszámítani. A számítások egyértelműsége és helyessége érdekében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete körlevelet tett közzé, amelyben a tagsági jogviszony különböző hónapjaiban jóváírt tagdíjak szorzóit meghatározza. Elrendelte továbbá a kifizetést megelőzően a reálhozam-számítások módszertani ellenőrzését.

Mi befolyásolja a reálhozam nagyságát?

Fontos tudni, hogy a reálhozam összege minden volt tagunk esetében eltérő és az is előfordul, hogy a pénztártag számláján gyarapodó összeg nem éri el a hozamgarantált tőke összegét. Ebben az esetben számára nem fizethető ki reálhozam. A reálhozamot elsősorban befolyásoló tényezők a következők:
. a tagsági jogviszony kezdete
. a (foglalkoztató által levont és) befizetett tagdíjak nagysága
. a tagdíjfizetés rendszeressége
. tagdíjbefizetésből a fedezeti tartalékra jutó rész egyéni számlán történő jóváírásának időpontja
. a hibátlan tagdíjbevallás beérkezésének időpontja, ami alapján a tagdíj az egyéni számlára könyvelhető
. a pénztártag által választott portfólió(k) teljesítménye 2011. május 31-ig,
. más pénztárból átlépett tagok esetében az előző pénztár(ak) befektetési teljesítménye,
. más pénztárból átlépett tagok esetében az átlépés időpontja és az átlépéskor realizált hozamnyereség vagy hozamveszteség,
. valamint a portfolióváltások időpontja.

Így számoltunk:

  • A számítások részletei iránt érdeklődő tagjainkat tájékoztatjuk, hogy a reálhozamot tagonként határoztuk meg a következő lépések szerint:
  • 1. A Pénztár a volt tag minden egyes pénztártagként eltöltött hónapjára összesítette az egyéni számláján könyvelt tőkebefizetéseket (azaz a tagdíjakból és tagdíjkiegészítésekből a pénztártag számláján az adott hónapban jóvgáírt összegeket). A más pénztárból átlépő tagok esetében ez az összesítés a korábbi pénztárak adatszolgáltatása alapján történt.
  • 2. A hozamgarantált tőke összegének számítása érdekében minden hónapban az egyéni számlán jóváírt havi tőkeösszeget kell megszorozni az adott hónaptól a számítás végéig (azaz 2011. május 31-ig) halmozott havi inflációk (azaz a KSH által közzétett havi fogyasztói árindexek) láncszorzatával. Ezeket az inflációs szorzószámokat tette közzé a PSZÁF a fent hivatkozott körlevelében.
  • 3. A havi tőkebefizetések és az inflációs láncindexek szorzataként a fentebbi 1. és 2. pontokban kiszámított havi összegeket a Pénztár összesítette és így kapta meg a hozamgarantált tőke összegét.
  • 4. A hozamgarantált tőke összegét a Pénztár kivonta a volt tag egyéni számlájának 2011.05.31-i egyenlegéből (ez utóbbi egyenleg tartalmazza a volt tag pénztártagsági jogviszonyának ideje alatt elért összes tőke+hozam összegét), megkapva ezzel a kifizethető reálhozamot.
  • Mivel a reálhozam kiszámítása minden egyes tag esetében az ő egyéni számláján jóváírt adatok alapján történt, ezért a reálhozam összege minden tag esetében eltérő.

Vegyünk egy rövid példát:
Két ismerősnek, akik ugyanannál a pénztárnál tagok, ugyanakkor kezdődött a tagsági viszonyuk, és ugyanakkora keresettel is rendelkeztek, sőt, ugyanabban a portfólióban is kamatoztatták befizetéseiket, viszont nem ugyanannál a foglalkoztatónál dolgoztak, jelentős eltérés mutatkozik a reálhozamuk összegében. Ennek lehet az az oka, hogy ha az egyik munkáltató határidőben teljesítette bevallási és befizetési kötelezettségét, a másik foglalkoztató pedig nem, akkor az utóbbi hátráltatta a tagdíj egyéni számlára könyvelésének időpontját, ami végső soron a reálhozam csökkenését eredményezte.

Éppen ezért a látszólag azonos jellemzőkkel bíró átlépő tagok kifizetései között is jelentős különbségek lehetnek. Kérdései megválaszolásában minden esetben egyedi segítséget kínálunk önnek ügyfélszolgálatunkon keresztül.

A tagi kifizetések módjáról

A tagi kifizetések módjáról a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok nyilatkozhattak. Választhattak, hogy azt felveszik (postai kifizetés útján, vagy bankszámlára történő utalással), vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett számlájukra utaltatják, esetleg a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán kérik annak jóváírását. Mindazon tagok részére, akik nem nyilatkoztak, vagy a nyilatkozatuk hibás, postai úton küldjük a kifizetést , a nyilvántartásunkban szereplő, a volt tag utolsóként bejegyzett állandó lakcímre.
Kérjük, szíveskedjen figyelmesen tanulmányozni a kifizetéseket követően küldött egyenlegértesítőt, amely részletesen tartalmazza az egyéni számla alakulását és a visszalépő tagi kifizetések adatait.

További információk kérése

Amennyiben kérdésüe, észrevételüe van, kérjük, írásban jelezze azt Pénztárunk felé levélben vagy e-mailen az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen, vagy honlapunkon a www.otppenztarak.hu oldalon az ügyfélszolgálat menüpontban.

A reálhozam-számítás összetettségére és a figyelembe vett adatok nagy számára tekintettel a telefonon beérkező hívásokra csupán általános tájékoztatást tudunk adni. Az érdeklődő tagra vonatkozó részletes adatokat és egyéni számítást írásban tudjuk elkészíteni és átadni. (Forrás: otp.hu)

Részletes összefoglaló: OTP Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011

Friss: Az OTP Magánnyugdíjpénztárnál több mint 65 ezer forint az átlagos reálhozam kifizetésNewer news items:
Older news items: