BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

OTP Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011: OTP magánnyugdíjpénztár reálhozam kalkulátor

E-mail Nyomtatás PDF


OTP Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011: magánnyugdíjpénztár reálhozam kalkulátor 2011. áprilistól. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépőkre a következő időszakban további feladatok várnak. Az OTP Magánnyugdíjpénztárból visszalépő magán-nyugdíjpénztári tagok igényelhetik megtakarításuk reálhozam összegének kifizetését.

Friss: OTP magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés: tagi kifizetések 2011. augusztus 1-től!

Az OTP Magánnyugdíjpénztár tájékoztatója

2011. január 31-ével lezárult a magánnyugdíj-pénztári tagságról szóló döntési időszak. A társadalombiztosítási rendszerbe visszalépőkre a következő időszakban további feladatok várnak, és az új törvényi szabályozás számos változást hozott a magánnyugdíj-pénztárak életében is. A hatályos jogszabályok alapján összeállított rövid kérdés-válasz lista segítheti Önt a tájékozódásban.

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2010. december 13-án elfogadta magánnyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való átlépésre vonatkozó törvényt. Ez más törvények mellett módosította a magánnyugdíj-pénztárak működésére vonatkozó 1997. évi LXXXII. törvényt, a társadalombiztosítási nyugellátást szabályozó 1997. évi LXXXI. törvényt, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó 1997. évi LXXX. törvényt.
A jogszabályt 2010. évi CLIV. törvényként a Magyar Közlöny 2010. december 21-i számában hirdették ki, így 2010. december 22-én hatályba lépett. Ez tartalmazza a magánnyugdíj-pénztári rendszer változásának sarokpontjait; 2011. január 31-ig mindenkinek döntést kellett hoznia tagsági viszonyáról. Egyes eljárási részletszabályokat a 297/2010. kormányrendelet rögzít. A törvény felhatalmazza a kormányt, hogy a létrejövő Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap működését rendeletek útján szabályozza.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a nyugdíjellátásra való jogosultságot az 1997. évi LXXXI. törvény tartalmazza. Ugyanezen törvény szabályozza a magánnyugdíj-pénztári tagok számára is a nyugellátásra való jogosultságot.

A magánnyugdíj-pénztári rendszert választók lehetséges kérdései

Mi történik az eddigi befizetésekkel, továbbra is ugyanúgy kezeli a Pénztár?
Amennyiben magánnyugdíjpénztári tag maradt, a pénztártag által korábban kiválasztott portfólióját továbbra is összetételének megfelelően kezeli a vagyonkezelő. A pénztár az eddigiekben megszokott módon működik tovább.

Amennyiben maradtam pénztártag, milyen nyugdíjjárulék-fizetési kötelességeim lesznek a jövőben? Magánnyugdíjpénztári tagként, milyen ellátásokra leszek jogosult?
Magánnyugdíj-pénztári tagság fenntartása esetén a tag továbbra is pénztári egyéni számláján gyűjtheti a befizetéseit, ez a bruttó bér 10 százaléka a korábbi 8 százalék helyett. Emellett a társadalombiztosítási ellátások fedezetének megteremtése érdekében a foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő munkáltatói nyugdíj-hozzájárulás 24 százalék, ami a társadalombiztosítási rendszerbe kerül.
A magánnyugdíj-pénztárak által nyújtandó szolgáltatásokat a pénztárak működését szabályozó 1997. évi LXXXII. törvény 27§-31§-a rögzíti.

Pályakezdőként vagy új belépőként van lehetőségem pénztártagságot létesíteni?
Igen van, azonban ebben az esetben nem szerez további szolgálati éveket a társadalombiztosítási nyugellátás rendszerében.

2011. február 1-jét követően van további lehetőség visszalépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe?
A jelenlegi törvényi szabályozás ezt kizárólag abban az esetben teszi lehetővé, amennyiben a tag által választott magánnyugdíjpénztár ellen felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a felszámolást végzőnek kötelessége értesíteni a pénztártagot a felszámolás tényéről. Az 1997. évi LXXXII. törvény értelmében a pénztártagnak ezt követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy másik magánnyugdíjpénztárat válasszon. Amennyiben ezt nem teszi meg, a felszámolónak gondoskodnia kell a tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való átutalásáról.
Emellett a jelenlegi szabályozás értelmében amennyiben a magánnyugdíjpénztári tag jogosulttá válik a rokkantsági nyugdíjra, magánnyugdíjpénztári tagsága megszűnik, és a társadalombiztosítási nyugellátásból részesül nyugdíjjáradékban.

Amennyiben maradtam pénztártag, a múltban szerzett szolgálati éveim elvesznek?
Nem, amennyiben a múltban, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben szerzett szolgálati évei meghaladják a 15 évet, ezek után részesedhet nyugdíjjáradék kifizetésben, amikor nyugdíjba vonul.
A magánnyugdíjpénztárban maradó tagok számára 2011. november 30-ig számítják be a szolgálati éveket.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszert választók lehetséges kérdései

Vannak még teendőim a visszalépés kapcsán?
Igen. A pénztártagnak döntenie kell a hozamgarantált tőke feletti összeggel (ún. reálhozam) és a tag vagy a munkáltatója által önkéntesen teljesített tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatban. Ezen összegek egyike sem számít bele a pénztártag jövedelmébe a személyi jövedelemadó kiszámítása során. Fontos információ, hogy a tag egyéni számláján keletkezett vagyon további része nem felvehető. A pénztártagnak döntéséről írásban nyilatkoznia kell a hozamgarantált tőke feletti összegről és a kiegészítő tagi befizetésekről.

Milyen lehetőségeim vannak a hozamgarantált tőke feletti összeg felvételéhez, illetve a kiegészítő tagi befizetésekhez kapcsolódóan? Milyen teendőim vannak a nyilatkozattal kapcsolatban?
A visszalépő tagi kifizetésekkel kapcsolatban a pénztártagok három lehetőség közül választhatnak:
1. nyilatkoznak, hogy egy összegben felveszik (adó- és járulékmentesen)
2. nyilatkoznak az összeg önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számlára történő jóváírásról (ez esetben az összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb 300000 forint adóvisszatérítés igényelhető a 2011.évi adóbevallásban)
3. nyilatkoznak az összeg tb-nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlán történő jóváírásáról
A hozamgarantált tőke feletti összegről, valamint a kiegészítő tagdíjkifizetésekről lehetősége van eltérően is nyilatkozni. A jogszabály ugyanakkor nem teszi lehetővé a tagot megillető összeg többirányú kifizetését. Amennyiben a tag a nyilatkozattételkor több lehetőséget jelöl meg, a Pénztár ezek közül a legelsőt fogja teljesíteni. Hibásan megadott adatok, vagy hiányosan kitöltött nyilatkozat esetén a Pénztár megkeresi a tagot pontosítás vagy újbóli nyilatkozattétel végett, ami a kifizetési folyamatot késlelteti.

A nyilatkozatot alapesetben a pénztártagnak 2011. február 28-ig meg kell tennie, ha ezt elmulasztaná, a pénztár 2011. március 1. és 31. között felkéri a nyilatkozattételre. Nyilatkozat hiányában a magánnyugdíjpénztár lakcímre utalja az összeget, ha ott sem veszi át a tag, az összeg az „állami” Nyugdíjbiztosítási Alapba kerül.

Hogyan szerezhetőek be a visszalépő tagi kifizetésekről szóló nyilatkozatok?
Az OTP Magánnyugdíjpénztár éves egyenlegközlőjében minden tagjának megküldte a szükséges nyilatkozatokat. Ezen túl a visszalépő tagi kifizetésekről rendelkező nyilatkozatok letölthetőek az OTP Magánnyugdíjpénztár honlapjáról (www.otppenztarak.hu), vagy személyesen beszerezhetőek a pénztár ügyfélszolgálatánál, illetve az OTP Bank fiókjaiban.

Hol és kinek adhatom le a visszalépő tagi kifizetésről szóló nyilatkozatokat?
A hatályos jogszabályok értelmében a pénztártagnak a nyilatkozatokat a magánnyugdíjpénztár felé kell megtennie: személyesen vagy postán kell eljuttatnia az OTP Magánnyugdíjpénztár ügyfélszolgálatára.
Az OTP Magánnyugdíjpénztár postacíme:
OTP Magánnyugdíjpénztár 1819 Budapest
Amennyiben személyesen kívánja leadni a nyilatkozatokat, az OTP Pénztárak ügyfélszolgálatának címe: 1051 Budapest V. Mérleg u. 4.
A nyilatkozatokat nincs lehetőség leadni az OTP Bank fiókjaiban.

Mikor és hol várható pontos tájékoztatás a visszalépő tagi kifizetések pontos összegét illetően?
A visszalépő tagi kifizetések összegét illetően kollégáink szívesen állnak rendelkezésére az OTP Pénztárak ügyfélszolgálatánál az alábbi elérhetőségeken: Budapest V. kerület, Mérleg u. 4. Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig, 8–14 óráig.
Telefon: (061) 429-7400 -tól 429-7410-ig, telefax: (061) 429-7418.
OTP Nyugdíjvonal: (061) 3 666 777, E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Internet elérés: www.otppenztarak.hu
Ugyanakkor fontos: jelenleg pontos információt csak az adott napon aktuálisan meglévő tagi számlaegyenlegről és annak hozamáról tudunk adni.

Mikorra várható a visszalépő tagi kifizetések folyósítása?
A tag által felvehető összegek kiszámításának szabályait, annak folyamatát és ütemezését a 297/2010. kormányrendelet határozza meg. Ez alapján a taggal való elszámolás legkorábban 2011. május végén kezdődhet meg. Az elszámolás ütemezetten zajlik majd, és több hónapot fog igénybe venni.
Mivel a kormányrendelet alapján az elszámolás napja egy jövőbeni dátum, és a majdani árfolyam még nem ismert, ezért jelenleg csak egy hozzávetőleges, nem pontos hozamgarantált tőke feletti összeg kalkulálható.

Az OTP Magánnyugdíjpénztár weboldalán további hasznos információkat talál!

Magánnyugdíj reálhozam kifizetés 2011. április közepéig: a részleteket itt találja!

Reálhozam kifizetés: a magánnyugdíjpénztárak 200 milliárd forintnyi reálhozamot fognak kifizetni

A 2011-2012. évi nyugdíj-változásokkal kapcsolatos további fontos információkat olvashat itt: Nyugdíj 2011

A magánnyugdíjpénztári kifizetésekről még többet megtudhat itt: Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011

2011. áprilistól kezdődhet meg a magán-nyugdíjpénztári tagok reálhozamának kifizetése

Ha Ön egyéb magánnyugdíjpénztárak reálhozam kifizetései után is érdeklődik, válasszon másik magánnyugdíjpénztárat:

Allianz Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

OTP Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

ING Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

AXA Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

Erste Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

Aegon Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés


Friss (2011. május 31.): Reálhozam árfolyam: ennyi jár a magánnyugdíjpénztári reálhozamok elszámolásának értéknapja után

OTP magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés: tagi kifizetések 2011. augusztus 1-től!Newer news items:
Older news items: