BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2011-2012 - Nyugdíj szabályok 40 év munka után

E-mail Nyomtatás PDF


Nők nyugdíja 40 év munkaviszony után 2011-2012 - Nyugdíj szabályok 40 év munka után. 2011. január 1-jétől a korábbi törvényi szabályozáson túlmenően életkorától függetlenül öregségi teljes nyugdíjra jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják részére nem áll munkaviszonyban.

Az előírt jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Nem állapítható meg öregségi teljes nyugdíj, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, illetve a harminc évet azok esetében, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg.

Kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony:

 • a munkaviszony,
 • a közalkalmazotti,
 • a közszolgálati,
 • a kormánytisztviselői,
 • a bírósági és ügyészségi szolgálati,
 • a megbízási,
 • a választott tisztségviselői,
 • a vállalkozás jellegű,
 • a bedolgozói,
 • a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló,
 • az egyéni és társas vállalkozói,
 • a segítő családtagi,
 • az őstermelői,
 • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaként,
 • a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjaként,
 • a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonaként,
 • a hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban eltöltött idő.

Jogosultsági időnek minősül az előzőekben felsorolt kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokon túlmenően:

 • a terhességi-gyermekágyi segély,
 • gyermekgondozási díj,
 • gyermekgondozási segély,
 • gyermeknevelési támogatás és
 • a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díj

folyósítása mellett szerzett szolgálati idő.

A jogosultsági idő számításánál nem vehető figyelembe:

 • a tanulmányi idő,
 • a munkanélküli ellátás és
 • a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás

időtartama alapján szerzett szolgálati idő.

Az öregségi teljes nyugdíj megállapításának további feltétele a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

Lemondással:

A közalkalmazott írásbeli nyilatkozatával lemondhat fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról.

A lemondási idő: két hónap, melyet a lemondás nyilatkozat munkáltató általi átvételétől kell számítani. A Kollektív Szerződés rendelkezésének értelmében nyugdíjazás miatt történő lemondás esetén a közalkalmazottat a lemondási idő felére kötelező mentesíteni a munkavégzés alól, de ennél hosszabb mentesítési idő is megállapítható. A munkavégzés alóli mentesítési időre a közalkalmazott átlagkeresetre jogosult.

Közös megegyezéssel:

A közalkalmazott írásban kezdeményezheti a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését a megszűnés dátumának megjelölésével. A munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértése esetén a közalkalmazotti jogviszony a megjelölt időpontban megszűnik, melyről a munkáltató határozatban rendelkezik. Ebben az esetben nincs felmentési idő, a közalkalmazott a megszűnés időpontjáig ki nem adott szabadság pénzbeli megváltására jogosult.

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 40 év jogosultsági idő alapján történő kedvezményes nyugdíj igénybevétele céljából a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére nincs lehetőség.

Nyugdíj 40 év munkaviszony után: a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 2011-tőlNewer news items:
Older news items: