BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

ING Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011: ING magánnyugdíjpénztár reálhozam kalkulátor

E-mail Nyomtatás PDF


ING Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011: ING magánnyugdíjpénztár reálhozam kalkulátor 2011. áprilistól. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által közzétett adatok szerint a közel százezer maradó pénztártag közül az ING tagjai vannak a legtöbben, így az ING a magán-nyugdíjpénztári piac legnagyobb szereplője lett.

Az ING Magánnyugdíjpénztár tájékoztatója

Amennyiben Ön úgy döntött, visszatér a tisztán állami nyugdíjrendszerbe, szeretnénk megköszönni, hogy eddig megtisztelte pénztárunkat bizalmával. Ez esetben javasoljuk, fontolja meg, hogy reálhozamát, illetve a tagdíj-kiegészítés összegét önkéntes nyugdíjpénztárba utaltatja, hiszen az önkéntes pénztári megtakarítást az állam továbbra is ösztönzi. Az átutalt összeg után 20%-os adó-visszatérítésben részesülhet maximum 300 000 forint erejéig, amelyről a 2011. adóévre vonatkozó adóbevallásában rendelkezhet a pénztár igazolása alapján.

Tájékoztatás a tisztán állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagjaink számára a reálhozam kifizetéséről

Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő ügyfeleink itt tölthetik le azt a nyomtatványt, melyben nyilatkozhatnak a reálhozam, illetve a tagdíj-kiegészítés felvételének szándékáról. E nyilatkozatot, aláírva, postai úton juttassák el pénztárunknak, s nyugdíjpénztárunk e nyilatkozat alapján teljesíti a reálhozam, illetve a tagdíj-kiegészítés kifizetését. Javasoljuk, hogy legkésőbb április 29-ig adják postára annak érdekében, hogy határidőben érkezhessen meg.
Adatbiztonsági okokból csakis aláírt eredeti nyilatkozatot fogadhatunk el, így kérjük, hogy ne küldjenek szkennelt vagy faxolt nyilatkozatot, hanem postai úton küldjék el nekünk az aláírt eredetit. A szkennelt vagy faxolt nyilatkozatok érvénytelenek, így ha ilyet kapunk, a kifizetést a jogszabályi előírásnak megfelelően a nyilvántartásunkban szereplő értesítési címére fogjuk teljesíteni.

Levelezési címünk: ING Nyugdíjpénztár Magán-nyugdíjpénztári ágazat, 1934 Budapest

Pénztárunk levélben értesíti visszalépő tagjait a reálhozam kifizetéssel kapcsolatos lehetőségekről, teendőkről. Amennyiben Ön 2011. március 31-ig nem kapja kézhez levelünket, kérjük, hogy a nyilatkozatot honlapunkról töltse le.

A legfrissebb jogszabályi rendelkezések szerint a magánnyugdíjpénztárak 2011. március 1-jéig kapták meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól azon tagok listáját, akik fenntartják a pénztártagságukat. Ezt követően a pénztáraknak a függő tételként nyilvántartott tagdíjbefizetéseket, valamint a visszalépő tagok 2011. május 31-ére, mint fordulónapra vonatkozó piaci értékelés szerint számított követeléseinek értékét (beleértve a reálhozam összegét is) egy tételben, a tagok portfóliójában a fordulónapon meglévő eszközökben 2011. június 12. napjáig át kell adniuk a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére.

A pénztáraknak a visszalépő tagi kifizetések (reálhozam és tagdíj-kiegészítés) összegét 2011. július 20. napjáig vissza kell igényelniük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. Mindez azt jelenti, hogy a tagok részére történő reálhozam kifizetésekre azt követően kerülhet csak sor, hogy az állami Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap visszautalja az összegeket a pénztárnak. A jogszabályok jelenleg nem tartalmaznak arra nézve határidőt, hogy az Alap meddig adja át a pénztáraknak a visszaigényelt összeget, ezt várhatóan a kormány hamarosan rendeletben fogja szabályozni. A kifizetések tehát legkorábban 2011. július 20-át követően kezdődhetnek meg.

A hatályos jogszabályok értelmében a pénztár a visszalépő tag követelésének értékét a tag portfóliójában lévő eszközökben adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére. Az eszközöket a visszalépő tag portfólióján belüli befektetési eszköz arányának megfelelően kell átadni. Ennek értelmében az értékpapírok tehát nem kerülnek értékesítésre.

A reálhozam számítási módjáról

A hozamgarantált tőke számításakor, az 1997. évi LXXXII. törvény 3. számú mellékletének rendelkezései szerint, a pénztártagság során egyéni számlára került tagdíjakat és tagdíj-kiegészítéseket havi szinten összegezzük, és ezt az összeget a KSH által megadott havi fogyasztói-árindexek szorzatából képzett inflációs rátával megszorozzuk. Ezt az összeget kell az egyéni számla egyenlegéhez viszonyítani. Amennyiben a hozamgarantált tőke a kisebb, a különbségről rendelkezhet a pénztártag; ez lesz a médiában hivatkozott felvehető reálhozam, másképpen az infláció felett elért hozam.

A hozamgarantált tőke feletti összeg minden pénztártag esetében más és más lesz, mert sok tényező befolyásolja, melyek közül a legfontosabbak:

  • a tagsági jogviszony kezdete;
  • a befizetett tagdíj nagysága;
  • a tagdíjbefizetés rendszeressége;
  • a portfólióváltás(ok) időpontja
  • az adott portfóliók eddigi teljesítménye, illetve jövőbeni változása az elszámolás fordulónapjáig;
  • az eddigi és a fordulónapig várható tőkepiaci környezet;
  • a fordulónapig várható infláció.

Az Ön egyéni számlájának 2011. január 31-ei állapot szerinti reálhozamáról (a hozamgarantált tőke feletti összeg) itt tájékozódhat!

Hogyan tudok nyilatkozni a reálhozam felvételéről?

A rendelkező nyilatkozat honlapunkról letölthető, azonban – ha Ön eddig nem nyilatkozott – célszerű megvárni a pénztár tájékoztató levelét e tárgyban, mert hasznos információkat tartalmaz.

A jogszabályi előírások szerint, 2011. március 1. és 31. között a magánnyugdíjpénztárak kötelesek írásban megkeresni mindazokat az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokat, akik korábban nem nyilatkoztak a reálhozam kifizetéséről. Így az ING Nyugdíjpénztár is írásban kéri fel visszalépő tagjait arra, hogy nyilatkozzanak a kifizetés teljesítéséről. A jogszabály a továbbiakban úgy rendelkezik, hogy a pénztár által küldött levél kézhezvételét követően 30 nap áll a tagok rendelkezésére, hogy a reálhozam kifizetési módjáról nyilatkozzanak. Figyelembe véve ezt a 30 napos határidőt, javasoljuk, hogy nyilatkozatát legkésőbb április 29-ig adja postára. Csak azokat a nyilatkozatokat vehetjük figyelembe, amelyek határidőben megérkeztek. A későn nyilatkozó tagjaink reálhozamát a jogszabályi előírásoknak megfelelően lakcímre postázzuk.

A kitölthető nyilatkozat, valamint a kitöltési útmutató a levél mellett lesz a borítékban. A kifizetéshez szükséges nyilatkozatot kitöltve, a kézhezvételt követő 30 napon belül legyen szíves postai úton visszaküldeni hozzánk a következő címre: ING Nyugdíjpénztár, Budapest, 1934. Tájékoztatjuk, hogy csak a hiánytalanul kitöltött, eredeti aláírással ellátott nyilatkozatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, a faxon, e-mail üzenetben csatolt nyilatkozat érvénytelen. A hibás, vagy érvénytelen nyilatkozatot beküldő tagjaink reálhozamát lakcímre postázzuk.

Mikor kerül kifizetésre a reálhozam?

A jogszabályi rendelkezések szerint a magánnyugdíjpénztárak 2011. március 1-jéig kapták meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól azon tagok listáját, akik fenntartják a pénztártagságukat. Ezt követően a pénztáraknak a függő tételként nyilvántartott tagdíjbefizetéseket, valamint a visszalépő tagok 2011. május 31-ére, mint fordulónapra vonatkozó piaci értékelés szerint számított követeléseinek értékét (azaz a reálhozam összegét) egy tételben, a tagok portfóliójában a fordulónapon meglévő eszközökben 2011. június 12. napjáig át kell adniuk a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére.

A pénztáraknak a visszalépő tagi kifizetések (reálhozam és tagdíj-kiegészítés) összegét 2011. július 20. napjáig vissza kell igényelniük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. Mindez azt jelenti, hogy a tagok részére történő reálhozam kifizetésekre azt követően kerülhet csak sor, hogy az állami Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap visszautalja az összegeket a Pénztárnak. A jogszabályok jelenleg nem tartalmaznak arra nézve határidőt, hogy az Alap meddig adja át a pénztáraknak a visszaigényelt összeget, ezt várhatóan a kormány hamarosan rendeletben fogja szabályozni. A kifizetések tehát legkorábban 2011. július 20-át követően kezdődhetnek meg.

A kifizetésre vonatkozó eljárási szabályokat a most készülő kormányrendelet fogja majd tartalmazni. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, ahol folyamatosan frissített információkat talál a nyugdíjpénztári rendszer átalakításával, a reálhozam kifizetésekkel, és más aktualitásokkal kapcsolatban.

Az ING Magánnyugdíjpénztár weboldalán további hasznos információkat talál!

Magánnyugdíj reálhozam kifizetés 2011. április közepéig: a részleteket itt találja!

Reálhozam kifizetés: a magánnyugdíjpénztárak 200 milliárd forintnyi reálhozamot fognak kifizetni

A 2011-2012. évi nyugdíj-változásokkal kapcsolatos további fontos információkat olvashat itt: Nyugdíj 2011

A magánnyugdíjpénztári kifizetésekről még többet megtudhat itt: Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés 2011

2011. áprilistól kezdődhet meg a magán-nyugdíjpénztári tagok reálhozamának kifizetése

Ha Ön egyéb magánnyugdíjpénztárak reálhozam kifizetései után is érdeklődik, válasszon másik magánnyugdíjpénztárat:

Allianz Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

OTP Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

ING Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

AXA Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

Erste Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés

Aegon Magánnyugdíjpénztár reálhozam kifizetés


Friss (2011. május 31.): Reálhozam árfolyam: ennyi jár a magánnyugdíjpénztári reálhozamok elszámolásának értéknapja után

Friss: Az ING Magánnyugdíjpénztár közzétette honlapján a reálhozamokatNewer news items:
Older news items: