BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

GYES melletti munkavégzés 2011-2012 - A GYES melletti munkavégzés feltételei 2011. január 1-től

E-mail Nyomtatás PDF


GYES melletti munkavégzés 2011-2012 - A GYES melletti munkavégzés feltételei 2011. január 1-től megváltoztak. 2011-től változik a gyermekgondozási segély (GYES) és gyermeknevelési támogatás (GYET) melletti munkavégzés feltétele, bevezetik az örökbefogadói Gyest és a gyermekek számától függően változik az ikergyermekek után járó ellátás százalékos mértéke. GYES és GYET melletti munkavégzés 2011-ben és 2012-ben: a legújabb szabályok és változások. 2011-től megváltoznak GYES melletti munkavégzés szabályai.

Az új szabályok a GYES melletti munkavégzés szabályait szigorítják, vagyis azt a szabályt, mely kimondta, hogy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett, a szülő a gyermek egyéves kora után gyakorlatilag időkorlátozás nélkül vállalhat munkát megszünteti és kimondja, hogy a szülő gyermeke egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat munkát, a munkáltató által meghatározott munkavégzési helyen.

Gyes esetében  feltételek attól függően alakulnak, hogy milyen jogcímen jogosult az igénylő az ellátásra:

  1. A gyermek 1 éves koráig keresőtevékenység továbbra sem folytatható.
  2. “Normál” Gyes folyósítása mellett a gyermek 1 éves kora után heti 30 órában -napi 6 órás munkaidőben- lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha az igénylő otthonában történik a munkavégzés.
  3. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetében nincs változás, a gyermek 1 éves kora után továbbra is időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység.
  4. Ikergyermekek esetében a gyermekek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység, azzal a megkötéssel, hogy az ellátásban részesülő személy csak egy gyermek után jogosult Gyesre.
  5. A kiskorú szülő gyermekének Gyesben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.
  6. A nagyszülő akkor igényelheti a Gyest, ha a szülő is megfelel a feltételeknek, szerencsére a törvényalkotók meghagytak egy kiskaput és a szülő keresőtevékenységének korlátozása nem kizáró ok.  Gyes folyósításban részesülő nagyszülő a gyermek(ek) 3 éves koráig keresőtevékenységet egyáltalán nem folytathat, a gyermek(ek) 3 éves kora után heti 30 órát (napi 6 órát) meg nem haladó időtartamban, vagy otthonában időkorlátozás nélkül végezhet munkát. A gyermeket 3 éves koráig napközbeni ellátást nyújtó intézményben (bölcsőde) nem helyezheti el, 3 éves kora után el lehet helyezni. Utóbbinál jelenleg napi 5 órára korlátozik az elhelyezés, ez hogyan alakul január 1-től még nem ismert.

2011. március 31. után a szülő gyermeke egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat munkát, a munkáltató által meghatározott munkavégzési helyen.

A munkavállaló otthonában továbbra is időkorlátozás nélkül végezhet munkát.

A részmunkaidőben történő foglalkoztatás

Lehetséges megoldás lehet a részmunkaidőben történő foglalkoztatás. A korábban teljes munkaidőben dolgozó szülők ahhoz, hogy 2011. március 31. után is jogosultak maradjanak a gyermekgondozási segélyre, munkaszerződésük módosításával kérhetik munkáltatójuktól, hogy foglalkoztatásuk részmunkaidőben - heti harminc órát (vagyis napi hat órát) meg nem haladó időtartamban - történjen.

Fontos megjegyeznünk, hogy a munkaszerződés módosítására a munkáltató és munkavállaló közös megegyezése alapján írásban kerülhet sor, tehát a munkáltató nem kötelezhető teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalója által, hogy szerződését részmunkaidejű szerződéssé módosítsa.

Távmunka

További megoldás lehet a távmunkavégzés intézménye, amelynek feltételeit, rendelkezéseit, a Munka Törvénykönyve külön fejezetben szabályozza. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy a gyermekét nevelő szülő, nagyszülő továbbra is napi 8 órában dolgozzon.

A távmunkavégzés egyik feltétele azonban, hogy a munkavállaló a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, legtöbbször otthon végezze munkáját. Másik kritérium, hogy a munkavállaló által ellátandó feladat olyan legyen, ami a munkáltató tevékenységi körébe tartozik. Harmadrészt említhetjük, hogy a munkavállaló informatikai eszközzel végezze munkáját, annak eredményét szintén informatikai úton küldje meg munkaadója részére.

A távmunkavégzés mind a munkavállaló, mind a munkáltató szempontjából előnyös lehet, ha a munkavállaló sikeresen, nagy önfegyelem mellett képes kezelni otthona által nyújtott nagyfokú szabadságot. A csökkenő stressz, az "otthonos" ergonómiai feltételek, a napi munkábajárás idejének és költségeinek megtakarítása jó megoldási alternatíva lehet a megváltozott jogszabályi környezetben a gyermekgondozási segélyre jogosult szülők számára.

Bedolgozói jogviszony

A bedolgozói jogviszony szabályait a 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet, és háttérjogszabályként természetesen a Munka Törvénykönyve rendezi.

A bedolgozói jogviszony esetében a munkavégzés helye - a szociális foglalkoztatóknál történő bedolgozó jogviszonyt kivéve - a bedolgozó személyi igazolványba bejegyzett lakóhelye, vagy más, általa, a munkavégzés céljára biztosított helyiség. Erre való tekintettel a Cst. 21.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt "munkavégzés otthonában történik" kitételnek a bedolgozó jogviszony egyes formái is megfelelőek lehetnek.

A Mt. 84/A.§ (1) bekezdése kimondja, ha a munkavállaló a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán kezdeményezi a munkaszerződés módosítását, a munkáltat mérlegelési jogkörében eljárva - jogos érdekére, így különösen a munkaszervezés körülményeire, a gazdaságos működés és a munkakör betöltésének feltételeire tekintettel - dönt a módosításra vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A munkáltató a döntéséről tizenöt napon belül írásban köteles a munkavállalót tájékoztatni.

GYED, GYES kalkulátor 2011-2012

GYES összege 2011-ben és 2012-ben