BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

GYED, GYES kalkulátor 2011-2012: változások és új GYES-GYED szabályok 2011-től

E-mail Nyomtatás PDF


GYED, GYES kalkulátor 2011-2012: változások és új GYES-GYED szabályok 2011-től. 2011 január 1.-től a GYES időtartama 2 évről 3 évre nő, változik a GYES összege ikergyermekek esetében, bevezetik a GYES melletti munkavégzés korlátozását, megjelenik az örökbefogadói GYES. Ezek a változások befolyásolják az összes családtámogatási ellátás összegét, így a TGYS, GYED, GYET, és GYES összegét is, hiszen változik az SZJA, a nyugdíjbiztosítási járulék, valamint a GYES-re való jogosultság is.

A 2011. januártól életbe lépő törvénymódosítással visszaáll kettőről három évre a gyes folyósításának időtartama. Ebből következik, hogy a gyermeknevelési támogatást újra a legkisebb gyermek hároméves korától lehet majd igénybe venni. A család és a munkavégzés összeegyeztetése érdekében szükséges, hogy a gyes mellett legfeljebb heti 30 óra munkát lehessen végezni (kivéve ez alól az otthoni munkát).

Ikergyermekek esetében továbbra is a tankötelessé válás évének végéig, míg a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében 10 éves korig jár a gyermekgondozási segély.

A GYES időtartamának 3 évre történő visszaállítása visszamenőleg vonatkozik azokra a gyermekekre is, akik 2010. április 30. után, azaz a GYES idejét két évben meghatározó törvény hatályba lépését követően születtek.

GYES-re jogosult 2011-ben és 2012-ben:

A szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

 • gyermek 3. életévének betöltéséig,
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Nagyszülői gyes:

Nagyszülő akkor jogosult a gyesre, amennyiben fennállnak az alábbi feltételek:

 • a gyermek elmúlt egy éves, és nem jár bölcsődébe, vagy más, nappali ellátást biztosító intézménybe
 • a szülők írásban lemondtak a gyesről, és egyetértenek azzal, hogy azt a nagyszülő igényelje
 • ha ő is, és a szülő is megfelel a gyes jogosultságra való feltételeknek.

Örökbefogadói gyes:

Aki 3 évesnél fiatalabb gyermeket fogad örökbe, az általános gyes-szabályok szerint jogosult gyesre. Aki 3-6 éves korú gyermeket fogad örökbe, az 6 hónapra igényelhet örökbefogadói gyest.

Munka gyes mellett:

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet

 • a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem folytathat,
 • a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
 • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy - amennyiben heti 30 órát meghaladó időtartamban dolgozik -, úgy csak egyetlen gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre,
 • a gyám időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet,
 • a gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Tipp: GYES melletti munkavégzés 2011-2012

A keresőtevékenység bejelentése:

A gyes-re jogosult személynek be kell jelentenie, ha a gyermek 1 éves kora után heti 30 órát meghaladó időtartamban keresőtevékenységet folytat, kivéve ha azt az otthonában végzi. (Nem kell bejelentést tennie a kiskorú szülő gyermekének gyámjának, valamint a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyre jogosult személynek, mert ők időkorlátozás nélkül folytathatnak keresőtevékenységet, és mellette a gyes-t is megkapják.)

Iker-gyes:

Ha az ikergyermekeket nevelő szülő teljes munkaidőben dolgozik, akkor csak egy gyermek után lesz gyesre jogosult. Ha viszont munkavégzése nem haladja meg a heti 30 órát, vagy amennyiben a munkavégzés az otthonában történik, úgy nem érvényes a korlátozás (tehát minden gyermek után jár neki a gyes.)

Felmondási védelem:

felmondási védelem továbbra is a gyermek 3 éves koráig illeti meg azt a szülőt, akinek részére gyest folyósítanak (illetve amelyik szülő részére utoljára folyósítottak ilyen ellátást).

Tipp: GYES összege 2011-ben és 2012-ben