BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Útlevél igénylés okmányirodában: igénylőlap letöltése útlevél ügyintézéshez, útlevél készítés

E-mail Nyomtatás PDF


Útlevél igénylés okmányirodában: igénylőlap letöltése útlevél ügyintézéshez, útlevél készítés. A legfontosabb kérdések útlevél igénylése előtt: Hogyan kell kérelmezni az útlevelet? Csak személyesen igényelhetek útlevelet? Mit kell tenni az okmányirodában? Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába? Mindezekre választ kaphat weboldalunkon, ahol mindent összefoglaltunk az útlevél igénylésével kapcsolatban.

Hogyan kell kérelmezni az útlevelet?

A kérelmet belföldön az okmányirodáknál (bármelyiknél) vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához, külföldön a konzuli tisztviselőnél lehet benyújtani,.

A Központi Hivatal útlevél ügyben eljáró ügyfélszolgálatának címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 110-112. Központi Okmányirodai ügyekben általános és konkrét tájékoztatás a 1818-as Ügyfélvonalon (helyi tarifával hívható kékszám) kérhető, ahol a munkatársak a nap 24 órájában állnak az ügyfelek rendelkezésre. Külföldről az Ügyfélvonal a +36 (1) 452-3622 számon érhető el.

Csak személyesen igényelhetek útlevelet?

Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton továbbítandó kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

A kérelmező az úti okmány iránti kérelemről, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kap. Arra is lehetőség van, hogy a korábbi okmányt is megtartsa a kérelmező, de ilyenkor a hatóság érvényteleníti azt.

Mit kell tenni az okmányirodában?

Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton továbbítandó kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és ujjlenyomatát továbbá a korábbi, le nem járt érvényességi idejű útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

A kérelmező az úti okmány iránti kérelemről, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kap. Arra is lehetőség van, hogy a korábbi okmányt is megtartsa a kérelmező, de ilyenkor a hatóság érvényteleníti azt.
Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába?

A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat:

 1. az állandó személyazonosító igazolvány, vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt (ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél, legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve fentiek hiányában születési anyakönyvi kivonat;
 2. valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány;
 3. előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig);
 4. ha a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható;
 5. a kérelmezőnek a hatóság rendelkezésére kell bocsátania arcképmását, saját kezű aláírását és ujjlenyomatát is (kivéve a 12 éven aluli kiskorút);
 6. 2 db igazolványképe, ha a kérelmet a külképviselet előtt, illetve meghatalmazott útján terjesztették elő, valamint ha a 12 éven aluli kérelmező a kérelem benyújtásakor nem jelenik meg személyesen;
 7. illeték megfizetése;
 8. a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa (ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél, legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél, kártya formátumú vezetői engedély);
 9. a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról;
 10. a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, illetve az okmányirodát működtető önkormányzat jegyzője előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló okirat.

Az utolsó pont kapcsán fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. Amennyiben a szülői felügyelet megszűnt, illetve szünetel, az ezt igazoló okiratra van szükség.

Mi a teendő, ha gyermeknek vagy gondnokság alatt álló személynek szeretnénk útlevelet?

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. A személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező nem mentesül, kivéve, ha kiskorú, és útlevelének az ujjlenyomatot (amely ún. biometrikus adatnak minősül) nem kell tartalmaznia..

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

A kérelméhez szükséges

 1. a személyazonosító igazolvány, illetve születési anyakönyvi kivonat,
 2. a lakcímkártya,
 3. a kiskorú előző úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig),
 4. a kiskorú 2 db igazolványképe, ha a kérelmet a külképviselet előtt terjesztették elő,
 5. illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj megfizetése,
 6. a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa,
 7. a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,

a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, illetve az okmányirodát működtető önkormányzat jegyzője előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló jogerős bírósági határozat másolata.

Az utolsó pont kapcsán fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. Amennyiben a szülői felügyelet megszűnt, illetve szünetel, az ezt igazoló jogerős bírósági határozat másolatára van szükség.
Mennyibe kerül az útlevélkérelem?

A kérelemhez szükséges illeték összege a kérelmező életkorától és az érvényességi idő hosszától függ.

 • 6 éves kor alatti gyerekek legfeljebb 3 évre kaphatna útlevelet 2 500 forintos illeték ellenében.
 • A 70 év felettieknek is 2 500 forint illetéket kell befizetni, de az ő okmányuk érvényességi ideje 10 év.
 • A 6-18 év közötti gyerekeknek 2 500 forint ellenében 5 évre szóló dokumentumot állítanak ki.
 • 18-70 éves korúaknak - kérelmére - 10 évre szóló útlevélért 14 000 forintot kell fizetni.
 • A 18-70 éves korosztály igényelhet 5 évre szóló okmányt is, ebben az esetben az illeték 7 500 forint.
 • Az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél illetéke 2 500 forint (az útlevél érvényességi ideje nem lehet 1 évnél hosszabb ugyanis, ha ujjnyomat adatot azért nem tartalmazza, mert a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ezen adat adására átmenetileg fizikailag képtelen, illetve a kérelem előterjesztésekor személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota nem teszi lehetővé.
 • Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért - a fenti illetékeken felül - további 2000 forint illetéket kell fizetni.

Mennyit kell várni a kész útlevélre?

A hatóság 30 napon belül készíti el a magánútlevelet. A soron kívüli eljárás nyolc napot vesz igénybe.
A kérelmező az útlevelet postán kapja meg, de kérheti azt is, hogy az okmányirodánál vegye át.

Mikor tagadhatják meg az útlevél kiadását?

Ha a kérelmezővel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések valamelyike áll fenn.

Lehet-e fellebbezni az elutasítás ellen?

A megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az eljáró hatóságnál lehet fellebbezéssel élni.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft, de ha a fellebbezést elfogadják, ezen összeg visszajár .
A határozat bírósági felülvizsgálatáról a bíróság soron kívül dönt.

Meddig érvényes, és mikor érvénytelen az útlevél?

Az útlevél érvényességi időtartama 1, 3, 5, vagy 10 év, időtartama nem hosszabbítható meg.

Érvénytelen az útlevél abban az esetben, ha személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott vagy meghamisították, azt nem az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, vagy a használatára jogosult elhunyt.

Az útlevél érvényességét nem érinti, ha a tároló elem (amely elektronikus formában tartalmazza az útlevél adatoldalán található adatokat) nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat, illetve az útlevél használatára jogosult ujjlenyomatát..

Milyen kötelezettségei vannak a birtokosnak?

Az útlevelet köteles mindenki sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az átvételre jogosult hatóságnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.

Nem szabad az útlevelet másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetve átvenni. Az útlevélhatóságon, rendőrségen, a külföldi hatóságokon, valamint a jogszabályban erre felhatalmazott szerveken kívül más semmilyen bejegyzést nem írhat az útlevélbe .

Mi a teendő akkor, ha ellopták, megsemmisült vagy elvesztettük az útlevelet?

Az útlevél ellopását, elvesztését, megsemmisülését mindenki köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. A bejelentésről - amennyiben az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének az úti okmányok központi nyilvántartásába történő átvezetéséről..

Mikor kell leadni az útlevelet?

A magánútlevelet tizenöt napon belül le kell adni az útlevélhatóságnál vagy a körzetközponti jegyzőnél, ha megszűnt az arra való jogosultság.

Halál esetén a még érvényes úti okmányt az elhunyt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül köteles személyesen vagy postai úton eljuttatni az okmányirodához, a jegyzőhöz, a kiállító útlevélhatósághoz, vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz. Az elhunyt úti okmányát kérelemre - érvénytelenítve - visszajuttatják. Szintén be kell szolgáltatni a hatóságoknak - három munkanapon belül - a talált úti okmányt. .
Mikor kell kérni az útlevél cseréjét?

Az úti okmány cseréjét akkor kell kérni, ha megváltoztak a személyi adatok, vagy ha az úti okmány személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt vagy megrongálódott..

Az útlevélhatóság az érvénytelen úti okmányt visszavonja.

A kiskorú személy úti okmányát vissza kell vonni, ha azt a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, vagy ha a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át .

Mikor állítanak ki második magánútlevelet?

Annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár - az ezt bizonyító igazolás alapján -, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható.

A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig (18. életévét be nem töltött személy esetében egy évig) érvényes. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év.

Mennyit kell fizetni a második magánútlevélért?

A második magánútlevél kiadásának illetéke a normál ügymenetért fizetendő díj kétszerese.

Mennyibe kerül a soron kívüli útlevél?

A magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke szintén a normál ügymenetért fizetendő díj kétszerese.

Mikor lehet ideiglenes útlevelet kérni?

A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és az utazásig magánútlevél nem állítható ki.

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevele, vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki. Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal hivatalból kell kiadni

 1. annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal,
 2. annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.

Az ideiglenes magánútlevél a Magyar Köztársaság területére történő egyszeri beutazásra jogosít.

Útlevéllel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodábaNewer news items:
Older news items: