BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Útlevél ára 2011-ben - Útlevél eljárásban fizetendő illetékek és érvényességi idő

E-mail Nyomtatás PDF


Útlevél ára 2011-ben - Útlevél eljárásban fizetendő illetékek és érvényességi idő 2011-ben. A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata - 12. életév betöltése felett – a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Az ügyintézési határidő harminc nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik. A magánútlevél soron kívüli eljárásban, a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül elkészül. Ez azonban nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét.

Az ujjnyomat adása kötelező, e kötelezettség alól kizárólag a jogszabályban meghatározott alábbi esetekben van kivétel:

 • ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be,
 • ha a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen,
 • ha a kérelmező a kérelem beadásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • azon személyek esetében, akik az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint-egészségi állapotuk nem teszi lehetővé

Az ujjnyomat adásának kötelezettségéből eredően az útlevél iránti kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelenni, kivéve a 12 éven aluli kérelmezőket.

Azon személyek részére, akik az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelenek valamint azoknak, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor személyesen megjelenni függetlenül attól, hogy a kérelmező kiskorú vagy nagykorú, 1 évi érvényességgel állítható ki az útlevél.

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén:

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat- ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat  - külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, az erről szóló nyilatkozatot,
 • az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén 

Kiskorúak esetén az útlevél igényléshez az okmányirodában a szülők együttes megjelenése szükséges az útlevél kiadásához való hozzájáruló nyilatkozat megtételéhez.Kérjük hogy a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a törvényes képviselők bemutatás céljából szíveskedjenek magukkal hozni!

A kérelem benyújtásakor az alább iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),
 • lakcímigazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik,
 • a szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímkártyája,
 • a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata,
 • a szülői felügyelet megszűnését illetve szüneteltetését igazoló okirat- ha valamelyik
  szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy azt a bíróság megszüntette,
 • a gondnok, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
 • igazolványkép a kérelmezőről – ha a kérelmező 12.életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtásakor nem személyesen jelenik meg,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről,
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény

Útlevél eljárásban fizetendő illetékek:

Életkor

Érvényességi Idő

Illeték

6 év alatt

3 év

2.500.- Ft

6-18 év között

5 év

2.500.- Ft

18-70 év között

5 év
10 év

7.500. - Ft
14.000. - Ft

70 év felett

10 év

2.500. - Ft

Soron kívüli eljárásban az okmány kiállításának eljárási illetéke magánútlevél esetében a magánútlevél illetékének kétszerese:

 • 5 évig érvényes okmány esetében – 15000.- Ft,
 • 10 évig érvényes okmány esetében – 28000.-Ft,
 • 18 év alattiak és 70 év felettiek esetében – 5000.-Ft

Amennyiben az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett soron kívüli eljárásra került sor, az eljárási illeték mértéke az alapilleték háromszorosa.

Útlevél igénylés okmányirodában: igénylőlap letöltése útlevél ügyintézéshez, útlevél készítésNewer news items:
Older news items: