BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Új pedagógus-életpályamodell 2012-2013: elindulhat az új pedagógus életpályamodell

E-mail Nyomtatás PDF


Új pedagógus-életpályamodell 2012-2013: elindulhat az új pedagógus életpályamodell, melynek részleteiről weboldalunkon tájékozódhat. Március 9-én kerülhet kormány elé az új közoktatási törvény és a pedagógus-életpályamodell koncepciója a jogszabályokban szereplő ütemezés szerint. A koncepcióból kiderül: az iskolákat fenntartó önkormányzatoknál éves szinten 325,9 milliárd forint központi költségvetési többlettámogatásra lesz szükség.

A közoktatási törvény eredeti koncepciójának támogatottsága 65-70 százalékos volt, a szöveg a javaslatok beépítése után mintegy 20 százalékban változott. A pedagógus-életpályamodellnél a legkisebb, 59 százalékos támogatottsága a pedagógusok előmeneteli rendszerének volt, a koncepció szerint az illetményeket - amelyek 43,5 százalékkal haladnák meg a jelenlegi garantált összeget - többségében támogatták. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) honlapján szerdán nyilvánosságra hozott, február 11-i keltezésű legújabb változatok szerint a héten kezdődött meg a két koncepció közigazgatási egyeztetése, amely február 25-én zárul.

A közoktatási törvény koncepciója szerint önkormányzati körben éves szinten 325,9 milliárd forint központi költségvetési többlettámogatás válna szükségessé. A számítás a nevelő-oktató feladatot segítő, nem pedagógus személyzet bérfinanszírozásának forrásigényét nem tartalmazza.

Több mint 5000 oldalnyi hozzászólás érkezett

A dokumentum szerint a társadalmi egyeztetés során határidőn belül mintegy 500 levél, javaslat, vélemény érkezett, több mint 5000 oldal terjedelemben. A hozzászólások nagy része kifejezetten támogató hangvételű, ami nem jelenti azt, hogy ezekben nem tettek javaslatokat, sőt kifogásokat is. A koncepció támogatottsága - főbb tematikus vitapontjaira koncentrálva - eredeti formájában is 65-70 százalékos - olvasható az anyagban. A véleményeket, a konstruktív ötletek döntő részét beépítették a koncepcióba, amelynek szövege ezáltal mintegy 20 százalékban változott.

Kiemelten nagy sikerként jelölték meg az előkészítő osztályt és a Híd-programot, és nagy a támogatása a maximum három javítóvizsgának. A szakképzésben többen támogatják a 3 éves szakiskolai képzést, mint ahányan nem, de van olyan vélemény is, amely a korai iskolaelhagyást valószínűsíti, a végleges leszakadás veszélyét látja, mivel nehéz innen továbbtanulni. A felvételi vizsgánál van helyi írásbelit pártoló vélemény is, de többségben vannak a központi dolgozat támogatói. A tartalmi szabályozásban a kerettanterven felüli "szabad 10 százalékot" 15-20, sőt 30 százalékra is emelnék. Az érettségi vizsgára tervezett hat tantárgyat sokallják, a tanulókat túlterheltségtől féltik a hozzászólók, és a vizsga elhúzódását valószínűsítik. A 60 óra közösségi munka a többségnek elviekben tetszik, de azt kötelezővé nem mindenki tenné, többen kevesebb időt írnának elő, és sok tanár tart a vállára nehezedő újabb tehertől.

Sok hozzászólást kaptak több olyan témákban, amelyek a törvényben szerepelni fognak, de a koncepció szintjén részletek csupán, ilyen az iskolai egészségnevelési rendszer, a környezeti nevelés részletezése, egyes fenntartói, oktatásszervezési problémák. A külső ellenőrzést elviekben szinte mindenki üdvözölte. A diák-önkormányzati vezetők választásával kapcsolatban sokan tartják fontosnak a jobb tanulmányi eredményt (sőt a magatartást is), néhányan azonban abszolút elvetik ezt.

A tervezett változások költségvetési vonzata, az esetleges többletigény 2012 szeptemberétől várható. A végrehajtás feltételeinek kialakításához az elfogadást követően egy év áll majd rendelkezésre.

Sokallják a pedagógusok a képzési időt

A pedagógus-életpályamodellhez a társadalmi egyeztetés során határidőn belül 69 levél, javaslat, vélemény érkezett, ebből 49 volt érdemi.  A hozzászólások nagy része kifejezetten támogató hangvételű, a véleményeket, a konstruktív és jó ötleteket a dokumentumba beledolgozták, illetve a kodifikált törvényszöveg megalkotásának folyamán hasznosíthatják.

A tanárképzéssel és a tanár-továbbképzéssel kapcsolatban 87 százalék szólt hozzá támogatóan, konstruktívan. A pedagógussá válás 5+1+2 évét kritizálták a legtöbben, szigorú alkalmassági vizsgát szeretnének inkább. A pedagógusi illetmény kérdése is többségében támogatott, 76 százalék egyetért a változtatásokkal. Az államtitkárság szerint a régi reflexeknek tudható be az a pár vélemény, amely bérfeszültségtől félti az ágazatot.

Hetven százalék támogatja az új óraszámokat, a gyakornoki időszak és a vezetők óraszámait kevesen vitatták, de egymást kioltóan, ellentétes előjellel. A minősítő eljárás és az ezzel foglalkozó bizottság kérdése 69 százalékos támogatottságot kapott. Az ellenzők két táborra szakadtak, az egyik a jogorvoslati lehetőségeket hiányolja, kevesli, a másik sokkal szigorúbb eljárást szeretne az alkalmatlanokkal szemben. A legkisebb támogatottsága a pedagógusok előmeneteli rendszerének van: 59 százalék.

2018-ig minden pedagógus átlép az új rendszerbe

Az életpályamodell bevezetése a tervezet szerint 2012-ben kezdődne, első ízben 2012. szeptember 1-jével lehet majd az új bértábla szerinti bérezésre áttérni, így a költségvetési vonzatok először 2012-ben jelentkeznek, vagyis a költségvetési többletigény 2012-től várható. Elsődlegesen több mint 170.000 pedagógust érintenek a változások. Az összes pedagógus átlépése az új rendszerbe a 2017/2018-as tanév végéig kell, hogy megtörténjen a koncepció szerint.

Az életpályamodell forrásbeli többletigénye összességében 118.358,4 millió forint a pedagógusok 2009. évi keresettömegéhez (334.746,5 millió forint) képest. Az új életpályamodellben a pótlékok nélkül számított illetmény átlagosan 43,5 százalékkal haladná meg a jelenlegi rendszer garantált illetményét. Például egy 10 éve a pályán lévő, főiskolai végzettséggel és szakvizsgával rendelkező óvodapedagógust a pedagógus II. kategóriába sorolják majd be, ez jelenleg az F-4 szintnek felel meg; alapilletménye évente 2.166.800 forint lenne, intézményvezetői pótléka 1.166.592 forint. Pótlékokkal számolva a növekedés legkisebb átlagos éves mértéke 88.741,7 forint/fő, a legmagasabb pedig 2.369.574,6 forint. (magyarorszag.hu/berkalkulator.net)Newer news items:
Older news items: