BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Tanulószerződés - Miért jó tanulószerződést kötni?

E-mail Nyomtatás PDF


Tanulószerződés - Miért jó tanulószerződést kötni? Az 1993. évi LXXVI. törvény, a szakképzési törvény felhatalmazása alapján az országos gazdasági kamarák kiemelkedő szerepet töltenek be az iskolai rendszerű szakképzéshez kapcsolódó tanulófoglalkoztatás koordinálásában.

Jelenleg a szakképzési évfolyamon tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél, a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik. A tanulószerződést a területileg illetékes gazdasági kamara veszi nyilvántartásba.

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki betöltötte a tizenhatodik életévét, vagy előrehozott szakképzésben vesz részt, betöltötte a 15. életévét és elvégezte a 9. évfolyamot, továbbá a szakképesítésre előirt előképzettségi- és egészségügyi feltételeknek megfelel.

Miért jó a tanulónak a tanulószerződéses foglalkoztatás? A munka világában szerezhet gyakorlatot, jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyei az iskola befejezése után. Emellett különböző juttatásokra válik jogosulttá. Pl.: pénzbeli juttatások, étkezési hozzájárulás, tisztálkodási eszköz, munkaruha, felelősségbiztosítás, útiköltség térítés.

Miért jó a gazdálkodónak? A gazdálkodó szervezet saját magának nevelheti ki a jövendő munkavállalóját cége érdekeinek figyelembe vételével. Emellett a képzés költségeit jóváírhatja a szakképzési hozzájárulás terhére, illetve az e fölötti részt elszámolhatja.Newer news items:
Older news items: