BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Rendes felmondás a munkavállaló részéről minta 2016: hogyan kell felmondani? - Munkavállalói felmondás minta 2016

E-mail Nyomtatás PDF


Rendes felmondás a munkavállaló részéről minta 2016: hogyan kell felmondani? - Munkavállalói felmondás 2016 minta letölése (doc) a munkavállaló részéről. A rendes felmondás alaki keléke az írásbeliség. A rendes felmondás címzettje a másik fél. A munkavállaló, és a munkáltató is megszüntetheti felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt. A rendes felmondás joga nagyon fontos garancia, így a jogszablyok szerint ettől eltérni nem lehet.

GYORSLINK: Felmondás minta letöltés

Rendes felmondás esetén a munkavállaló nem köteles döntését indokolni, köteles a felmondási időt munkában tölteni, ha az alól nem mentették fel.

A felmondás akkortól válik hatályossá, amikor a másik félnek átadják (mely átadásra a polgári jog vonatkozó szabályai (Ptk 214. §.) irányadóak). A felmondás a nyilatkozatot  megtevőt köti, vagyis miután a címzett másik félhez eljutott, már csak annak egyetértésével vonható vissza. Amíg a címzetthez el nem jut, addig vissza is vonható, hiszen még nem vált hatályossá.

A hatályosulástól kezdve a felmondási nyilatkozat tartama (például a felmondási időpont megváltoztatása) is már csak a másik fél beleegyezésével lehetséges. Ha a rendes felmondás a felmondási határidő lejártával megvalósult (tehát nemcsak "hatályossá", hanem "megvalósulttá" is vált), akkor a munkaviszony ténylegesen megszűnt. Ilyenkor a felmondás nem vonható vissza, legföljebb olyan új munkaviszony köthető a felek beleegyezésével, amely a réginek (a megszűntnek) minden tekintetben megfelel.

A dolog természeténél fogva a munkaviszony csak a maga egészében mondható fel, tehát nem lehet részletekben vagy csak részben felmondani.

Eljárás a munkaviszony megszüntetésekor

A munkavállaló a munkakörét – belső szabályzat szerint - jegyzőkönyvvel átadja és a munkáltatóval elszámoljon. Ennek feltételeit a munkáltató köteles biztosítani. Ha a munkavállaló ennek nem tesz eleget, megalapozza a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit: munkáltató felé az átlagkeresetet, ezt meghaladó kárt megfizesse. Minden munkahelyen kialakulhat konfliktushelyzet a munkavállalók és a munkáltatók között. Ennek kezelésére szolgál a kollektív munkaügyi vita, illetve a munkaügyi jogvita.

Felmondási idő

A rendes felmondás felmondási ideje legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. Ettől a felek a munkaszezrődésben sem térhetnek el érvényesen.

A felmondási idő számításáról itt olvashat: Felmondási idő mértéke a Munka Törvénykönyve alapján

Rendes felmondás minta

Tájékoztató jellegű iratminta határozatlan idejű munkaviszonynak munkavállaló általi, rendes felmondással történő felmondásához.

Felmondó levél minta letöltése - Ha Ön szeretne felmondani a munkahelyén

A munkavállaló általi rendes felmondásról szóló értesítés a munkáltatónak, a felmondás iratminta itt tölthető le!Newer news items:
Older news items: