BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

NAV (APEH) inkasszó - Mit tehetünk inkasszó és APEH-végrehajtás esetén?

E-mail Nyomtatás PDF


NAV (APEH) inkasszó - Hogyan inkasszál az adóhivatal? Mit tehetünk inkasszó és NAV (APEH)-végrehajtás esetén? Az adóhatóság a költségvetési bevételek teljesülése érdekében kényszerintézkedéseket foganatosíthat. A hatósági átutalási megbízás, korábbi, még ma is közismertebb nevén az inkasszó intézményével mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek találkozhatnak.

A bankszámlanyitásra kötelezett személyeknek legalább egy pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük, - sok esetben több számlájuk is van - ez az adózó törzsadataiban szerepel, így ez hivatalból rendelkezésre áll. A számlanyitásra nem kötelezettek esetében viszont a pénzintézeteket kell az információért megkeresnie az adóhatóságnak.

Az adóhatóság jellemzően előzetes értesítés nélkül, a tartozás összegének nagyságától függetlenül kezdi meg a végrehajtást, amelyre a hatályban lévő jogszabályi előírások feljogosítják. Ha az esedékességig a kötelezettséget az adózó nem fizeti meg, rövid időn belül számítani lehet az inkasszóra, hacsak nincs azt kizáró tényező, pl. fizetési kedvezmény iránti kérelem.

Az adóhatóság bankonként egy számlára kezdeményezi az inkasszót, a pénzintézet azonban a megjelölt számlaszámon túl - azon elegendő fedezet hiányában - köteles kiterjeszteni a teljesítést minden fizetési-számla szerződés, betétszerződés, takarék-betét szerződés alapján kezelt, az adóst megillető összegre is. A több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg teljes egészében végrehajtás alá vonható bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés esetében. Ha a számlán nincs elegendő fedezet, a pénzintézet 35 napig sorba állítja a megbízást. Elsősorban a forintban kezelt összegekből teljesít a bank, - ezen belül is az alacsonyabb kamatozásúval indít- ezt követően alkalmazza az inkasszót a külföldi pénznemben rendelkezésre álló összegre.

Különbséget kell azonban tenni, az alábbi két adózói csoport között; míg a magánszemélyek esetében az öregségi nyugdíj összege mentességet élvez, annak négyszerese feletti összeg korlátlanul inkasszálható, a kettő között pedig 50% vonható le, addig a gazdálkodók esetében ilyenfajta korlátozás nincsen.

Az „úton lévő”, de az esedékességet követő befizetésekkel rendezett kötelezettségre kiadott inkasszóval leemelt pénzt az adóhatóság visszautalja, 8 napon belül késedelmi kamat térítése nélkül, míg a megjelölt határidőt követően a jogszabályban meghatározott kamattal növelten.

A NAV (APEH) nem mérlegel, a bankszámlán található valamennyi összeget is inkasszózhatja követelésének erejéig, és ezt meg is teszi. Ez azért gond a vállalkozás szempontjából, mert az adóhatóság ezt mérlegelés nélkül teszi, ráadásul nem is köteles értesíteni az adózót erről a cselekedetéről, ezáltal veszélyezteti a vállalkozás likviditását.

Miért kedveli a NAV (APEH) az inkasszót? A pénzforgalmi úton érvényesíthető pénzkövetelést elsősorban beszedési megbízással lehet végrehajtani. A végrehajtás azonnali beszedési megbízással (inkasszó) való teljesítése azon adófizetésre kötelezettekkel szemben lehetséges, amelyek bankszámlával rendelkeznek.  Az inkasszó kibocsátására már csak azért is van mód, mert jelentős azon gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak a száma, akiknek pénzforgalmukat kötelezően bankszámlán keresztül kell bonyolítaniuk.
Az inkasszó azért kedvelt végrehajtási forma, mert egyszerűbb és olcsóbb, mint kimenni az ügyfélhez és lefoglalni. Ezt mutatja, hogy az APEH összes követelésének jelentős részét inkasszó útján szedi be. Ugyanakkor, éppen a rosszul fizető adósok körében jellemző a készpénzforgalom preferálása, így náluk másféle beszedési módot kell az adóhatóságnak választania.

Javaslat inkasszó elkerülésére. Mit tud tenni egy olyan cég, amely rendesen, határidőre fizeti az adóit, járulékait, de hirtelen átmeneti pénzzavarba került, és ha azt a kis pénzt is elviszi a NAV (APEH), ami a bankszámlán van, akkor akár tönkre is mehet? Lehetőség van a befizetési határidő lejárta előtt, de legkésőbb a fizetési határidő napján az előírt nyomtatványon részletfizetési, vagy halasztási kérelmet benyújtani az adóhatósághoz. Abban az esetben, ha az adott évben a várhatóan fizetendő adó (társasági adó, különadó, iparűzési adó) kevesebb lesz az előzetes mérleg adatok szerint, mint a tárgyévre már befizetett adóelőleg, akkor kérhető az adóelőleg mérséklése, vagy törlése is.


Newer news items:
Older news items: