BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Megbízási szerződés 2011: a megbízási díj járulékai, változások 2011-ben

E-mail Nyomtatás PDF


Megbízási szerződés 2011: a megbízási díj járulékai, változások 2011-ben, járulék- és adóbevallás. Megbízási díj esetén a dolgozó foglalkozási viszonya megbízási jogviszony, jövedelme pedig megbízási díj. A megbízási díj az nem bér, hanem megbízási díj, nem vonatkozik rá a Munka Törvénykönyve.

Az önálló tevékenységből származó jövedelmet az szja-törvény definiálja oly módon, hogy minden olyan jövedelem idesorolandó, amely nem tartozik a nem önálló tevékenységből származó jövedelem körébe.

A megbízási jogviszony létesítésekor ne tekintsünk arra a munkaviszony alternatívájaként, tudniillik a két jogviszony típus más-más törvényi háttérrel rendelkezik, így a abban szereplő felek jogai és kötelezettségei eltérőek.

A megbízási szerződésben a felek adatain kívül rögzíteni kell azon feladatot, amelynek ellátására a megbízási szerződés kötöttet. Ez például egy ügyintézés, vagy tevékenység ellátása, vagy valamilyen feladat megoldása lehet. A szerződést éppúgy megkötheti szóban, mint írásban, vagy akár ráutaló magatartással.

A megbízási jogviszony esetében tisztázandó, hogy a bevétellel szemben, hogyan és milyen mértékben kíván a megbízott költséget elszámolni. A bevétellel szemben elszámolható tételes költség nyilvántartás, vagy vélelmezett költséghányad alapján számított költségrész.  A vélelmezett költséghányad 10-50 százalék között változhat.

A megbízási díj után akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettség, ha annak hónapra összeszámított összegei elérik adott hónapot megelőző hónap szerinti minimálbér 30 százalékát.

Amennyiben a havi megbízási díj járulékkötelezettséget eredményez, akkor annak formái és mértékei azonosan a munkabér járulékterheivel.  Fontos, hogy a megbízási díj járulékalapja azonos az abból származó jövedelemmel. Vagyis járulékot csak a megbízási díj költséghányaddal csökkentett része után kell vonni, illetve fizetni.

A megbízási díj esetében vizsgálni, kell hogy az egy napra számított megbízási díj nem éri-e el a nyugdíjjárulék alap plafon egy napra számított értékét, mert ha igen, akkor a megbízási díj után a megbízottól nem vonható nyugdíjjárulék.

A megbízási díj ugyanúgy bevallandó jövedelem, mint pl. a munkabér. A bevallási kötelezettség mind a megbízó részéről fennáll (járulékbevallás, jövedelemigazolás), mind a megbízott részéről, aki évet követően szja bevallásban számol el a NAV felé.

Megbízási díj kifizetése 2011-ben

A jövedelmet szuperbruttósítani kell (azaz felszorozni 1,27-tel), és abból kell levonni az szja-t.  Emellett 10% nyugdíjjárulékot kell a jövedelemből levonni. Ha 2010. december 31. után fizetik ki a az előző évi megbízási díjat, akkor már a 2011-es szabályok szerint kell azt számfejteni.Newer news items:
Older news items: