BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Magánnyugdíjpénztárak és a reálhozam: a pénztárakkal kell tisztázni a reálhozam elszámolásával kapcsolatos nézeteltéréseket

E-mail Nyomtatás PDF


Magánnyugdíjpénztárak és a reálhozam: a pénztárakkal kell tisztázni a reálhozam elszámolásával kapcsolatos nézeteltéréseket. A felügyelet szerint a reálhozammal kapcsolatos nézeteltérések rendezését először a pénztáraknál kell megkísérelni, ha pedig a volt tag a vita eredményét nem fogadja el, bírósághoz fordulhat. A pénztárak azonban a PSZÁF szerint nem érdekeltek abban, hogy a valós igényeket elutasítsák.

Annak a magán-nyugdíjpénztári tagnak, aki nem nyilatkozott a pénztárban maradási szándékáról, 2011. március 1-jével megszűnt a tagsági jogviszonya, és automatikusan visszakerült az állami nyugdíjrendszerbe, így a felek között már nem áll fenn tagsági jogviszony. A reálhozam mértékével kapcsolatos vita tehát elszámolási jellegű - mutat rá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a honlapján közzétett tájékoztatóban.

A volt tagnak a tájékoztató szerint először a pénztárnál kell megkísérelnie az elszámolással kapcsolatos nézeteltérés rendezését. Ezért fontos, hogy az elszámolásokat tartalmazó iratokat, illetve a számlaértesítőket a volt tagok megőrizzék, mert ezek az iratok képezik alapját az elszámolási különbségek tisztázásának. Ezek közül a számlaértesítő a legfontosabb, mert a volt pénztártag ebben a dokumentumban kap pontos információkat az egyéni számlájáról és az őt megillető tagi kifizetés (hozamgarantált tőke feletti összeg, tagdíj-kiegészítés) összegéről. Ha az elszámolási vita eredményét a volt tag nem fogadja el, bírósághoz fordulhat igényének érvényesítése érdekében.

A pénztár minden körülmények között gondosan köteles eljárni, ezért akár a volt tag javára, akár terhére tévedett, meg kell állapítania a jogszabálynak megfelelő pontos összeget. Mivel a pénztár jogszabályban rögzített képletet alkalmaz, az eltérés a képletbe bevitt adatok pontatlanságából eredhet, amelynek javítását – ha valóban pontatlanul történt a rögzítés - a pénztár tudja elvégezni. Fontos tudni, hogy a pénztár nem érdekelt abban, hogy a valós igényeket elutasítsa, mert a tagi követelések értékét már átutalta a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak. A pénztár tehát már nem az általa kezelt, hanem az alapnál lévő pénzről dönt, de mivel prudens (gondos, körültekintő) módon jár el, nem dönthet megalapozatlan igény esetén a volt tag javára.

A PSZÁF három lépcsőben vizsgálja, hogy a pénztárak a törvényekben foglaltaknak megfelelően járnak-e el. Ezek az úgynevezett prudenciális vizsgálatok kiterjednek arra is, hogy az elszámolási vitákat a pénztárak milyen módon kezelik, rendszereik mennyire alkalmasak a pontos számításokra. A PSZÁF e vizsgálatok eredményét folyamatosan nyilvánosságra hozza, ha hibát fedez fel a pénztár működésében, kijavíttatja, kirívó esetekben pedig bírságot szab ki. Az egyedi elszámolási vitákat azonban a feleknek kell megoldaniuk az ismertetett módon - olvasható a tájékoztatóban.
A reálhozamot az áprilisi inflációs adatok figyelembevételével, május 31-i fordulónappal számítják ki a kasszák, és a tagi járandóságokat július 20-ig igényelhetik vissza a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. Az ÁKK-nak 2 napon belül kell megindítania a transzfereket, a pénztáraknak ezt követően 8 napjuk van arra, hogy a járandóságot a tagoknak kiutalják.

A pénztáraknak a tagi kifizetéseket - a tag nyilatkozatának megfelelően - a visszaigényelt összeg jóváírását követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kell teljesíteniük. Vagyis, a volt magán-nyugdíjpénztári tagok legkésőbb 2011. augusztus végéig számíthatnak a kifizetésekre.
A Stabilitás Pénztárszövetség által becsült adatok alapján 1998. és 2010. között szektorszinten mintegy 220 milliárd forint reálhozam keletkezett, a tagdíj kiegészítés mintegy 42 milliárd forintot tett ki. A tb rendszerbe visszalépő, volt magán-nyugdíjpénztári tagok számára kifizetendő összeg 2010. december 31-én elérhette a 260 milliárd forintot. Ezt az összeget a május 31-ig elért pénztári teljesítmények és az infláció alakulása még módosítja.
A reálhozam várhatóan magasabb lesz a korábban kommunikáltnál, átlagosan 7 százalék. Az 1998-ban belépett átlagos jövedelmű pénztártagoknak átlagosan egymillió forintos egyenlege van, ők átlagosan 8-9 százalékos reálhozamra számíthatnak. Negatív hozamot a pénztártagok 20 százaléka várhat, legnagyobb számban a 2006-2008-ban - a pénzügyi válság előtt - belépettek.

A pénztártagok 50-60 százaléka nem rendelkezett a reálhozamáról, azoknak a 98 százaléka, akik ezt megtették, kifizetést kért, a fennmaradó 2 százalék túlnyomó része önkéntes pénztárba utaltatta, a tb rendszerbe átutalást kevesen kérték. Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a visszaérkezést követő 30 napon belül, de legkésőbb november 20-ig vissza kell utalniuk a pénztáraknak az alapba. (MTI)Newer news items:
Older news items: