BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Lakásfenntartási támogatás 2011: gázártámogatás helyett jön a lakásfenntartási támogatás 2011-ben

E-mail Nyomtatás PDF


Lakásfenntartási támogatás 2011: gázártámogatás helyett jön a lakásfenntartási támogatás 2011-ben. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Újdonság lesz, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jén hatályba lépő, rendszerszerű átalakítására az energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati változtatások okán kerül sor. A Javaslat szerinti módosítás elfogadásával a korábbi energiatámogatási rendszer alsó két jövedelmi kategóriájába tartozó közel egymillió háztartás továbbra is jogosult lesz állami támogatásra.

Ezen ellátás tekintetében szintén alapvető változás lehet a fogyasztási egység bevezetése, mely a jövedelemszámítás és egyben a jogosultság alapja is lesz. Normatív lakásfenntartási támogatásra lesz jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás a)–c) pont szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

  • A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
  • A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.
  • A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az előzőekben leírt mértéket meghaladja.

A kormány 2011. szeptember 30-tól tervezi  jelentősen kibővíteni a lakásfenntartási támogatásban részesíthetők körét és az elérhető támogatás összegét.

A  Bajnai-kormány 2010 áprilisával megszüntette a gáz- és távhőtámogatás rendszerét. A Fidesz-KDNP kormány egyik első intézkedéseként 2010.  végéig meghosszabbította a támogatási rendszert, majd a decemberben az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításában 2011. április 30-ig hosszabbítjotta meg az.

A támogatási rendszer körülbelül 960 ezer háztartást érint, de nem éri el például azokat, akik nem gázzal és nem is távhővel fűtenek. Ezért 2010. decemberében úgy döntött a kormány, hogy 2011. szeptember 30-tól jelentősen kibővíti a lakásfenntartási támogatásban részesíthetők körét és az elérhető támogatás összegét is növeli.

Aki a rászorultsági feltételeknek megfelel, annak 2011. nyarán  az  illetékes önkormányzat jegyzőjéhez kell lakásfenntartási támogatási kérelmet benyújtania, így szeptember elsejét követően a jegyző már a kibővített rendszer szerinti  támogatásban tudja részesíteni azt is aki fával vagy szénnel fűt, és azt is, aki cseppfolyós gázt használ.

Az Országgyűlés 2010. december 23-án szavazta meg az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kellene nyújtani a törvény alapján.

A költségvetési keret szűkös volta miatt a gáz-, és távhőtámogatás megszűnése, valamint az átalakított lakásfenntartási támogatás bevezetése szükségszerűen időbeni eltolással valósítható meg. Így a két ellátás nem párhuzamosan él majd, az energiatámogatás fennmarad a téli hónapokban (2011. április 30-áig), a kibővített körű lakásfenntartási támogatás pedig 2011. szeptember 1-jén, vagyis még az újabb fűtési időszak beköszönte előtt lép hatályba. Új igénylést szeptember 1-től lehet beadni az illetékes önkormányzatnál.Newer news items:
Older news items: