BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Kötelező weblap regisztráció: internetes sajtótermékek bejelentése az új médiatörvény alapján

E-mail Nyomtatás PDF


Kötelező weblap regisztráció: internetes sajtótermékek bejelentése az új médiatörvény alapján. Egy hónap múlva, 2011. június 30-án jár le az internetes sajtótermékek nyilvántartásba vételének határideje. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) arra kéri azokat a kiadókat, amelyek még nem jelentették be kiadványaikat, mihamarabb tegyenek eleget a törvényi rendelkezéseknek. Az internetes sajtótermékek nyilvántartásba vételét az NMHH Hivatala végzi.

Az internetes sajtótermékek, azaz az internetes újságok és hírportálok nyilvántartásba vételéről az új médiatörvény rendelkezik. A jogszabály értelmében a törvény hatálybalépésekor (2011. január 1.) már működő internetes sajtótermékeket legkésőbb 2011. június 30-ig be kell jelenteni az NMHH-nál.

Azoknak a kiadóknak, amelyek nyomtatott sajtótermékeiket már korábban bejelentették a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, de a lapot internetes formában is elérhetővé teszik, az internetes változatot az NMHH Hivatalánál kell nyilvántartásba vetetniük.

Amennyiben az internetes sajtótermék 2011. január 1. után kezdte (kezdi) meg működését, a kiadónak a tevékenység megkezdését követően hatvan nap áll rendelkezésre az NMHH-nál történő bejelentési kötelezettség teljesítésére. A hatóság minden esetben 15 napon belül nyilvántartásba veszi az internetes kiadványt. A médiatörvény jelentős újítása, hogy – a korábbi szabályozással ellentétben – a sajtótermék közzétételének nem feltétele a nyilvántartásba vétel, azaz a közzététel e nélkül is megkezdhető.

A nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványok, - a többi között az összeférhetetlenségi nyilatkozat és a szükséges meghatalmazások - az NMHH honlapjáról tölthetők le (www.nmhh.hu).

A médiatörvény módosulásával változott az internetes sajtótermékek bejelentése

A 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) módosításáról szóló 2011. évi XIX. törvény rendelkezései április 6-án léptek hatályba. Nem érinti a változás azt a rendelkezést, hogy a 2011. január 1-jén már működő, de a nyilvántartásban még nem szereplő internetes sajtótermékeket 2011. június 30-ig kell bejelenteni. A tájékoztató és az űrlapok kapcsolódó dokumentumokként itt letölthetők.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) 2011. április 6-án életbe lépő módosítása szerint az NMHH Hivatala a nyilvántartásba vételi kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi a sajtóterméket. A Hivatal ugyanakkor jogosult a nyilvántartásba vételt visszavonni, ha a 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) 46. §. (5) bekezdésében szereplő okok fennállnak. Eszerint a nyilvántartásba vétel utólag visszavonható összeférhetetlenség esetén, illetve akkor, ha a sajtótermék címe azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló egy már nyilvántartásba vett, és a bejelentés időpontjában is a nyilvántartásban szereplő másik sajtótermékével.

A médiatörvény 2011. január 1-jétől az internetes újságokra, illetve hírportálokra (együtt: internetes sajtótermékek) vonatkozó nyilvántartás vezetését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) feladatává tette.

Ami a nyomtatott sajtótermékeket illeti, azok nyilvántartását csak 2012. január 1-jén veszi át az NMHH, addig ezt a feladatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) látja el.

A törvény hatályba lépésekor már működő, de sem a hivatal, sem a KÖH nyilvántartásában korábban nem szereplő médiaszolgáltatásokat, internetes és nyomtatott sajtótermékeket legkésőbb 2011. június 30-ig kell bejelenteni az NMHH hivatalánál (internet), illetve a KÖH-nél (nyomtatott sajtó).

Ha a sajtótermék kiadója nyomtatott és internetes sajtóterméket, illetve internetes újságot és hírportált is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni. Ha tehát a sajtótermék egyidejűleg nyomtatott és internetes formában is megjelenik, akkor mind a KÖH, mind az NMHH által vezetett nyilvántartásban szerepelnie kell.

A kapcsolódó és letölthető nyomtatványokat (lásd jobbra, fent) frissítettük, ami két űrlapot érint. A Bejelentő lap internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez című és a Pótlap az alapító adataival című dokumentumban mindössze annyi változott, hogy amennyiben a sajtótermék kiadója és/vagy az alapítója magánszemély, akkor egyértelmű azonosíthatósága érdekében nevén és elérhetőségén kívül néhány személyes adatát (anyja neve, születési helye és ideje) is bekéri a Hivatal kerül a médiatörvény (Mttv.) 41. § (6) felhatalmazása, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) 17. §-a alapján. Ezen kívül néhány helyen beikszelhető négyzet váltotta fel a korábbi formai elemet. Valamennyi kitöltendő dokumentumot elérhetővé tettük RichText- és PDF-formátumban is. A PDF-űrlapok elektronikusan nem kitölthetők, ilyen célra a RichText-fájlokat javasoljuk.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Országos Széchenyi Könyvtár között létrejött megállapodás alapján a távoli hozzáférésű, folyamatosan frissülő internetes források begyűjtésének, tárolásának, hosszú távú megőrzésének, bibliográfiai számbavételének és az így archivált dokumentumok nyilvános szolgáltatásának hiánya a szabványos dokumentumazonosító szám megállapítását és a nemzetközi ISSN nyilvántartásban való közzétételét feleslegessé teszi. A folyamatosan frissülő internetes újságok és hírportálok esetében, a nyilvántartásba vételhez ISSN dokumentumazonosító szám nem szükséges. (http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/03/03/nem_szukseges_igazolas_a_konyvtartol)

Az NMHH Hivatala kéri, hogy a nyomtatványhoz készült tájékoztatót és kitöltési útmutatót is gondosan tanulmányozzák a nyomtatvány kitöltése előtt.

Kérjük internetes sajtótermékükkel kapcsolatos bejelentésüknek minél előbb, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott 2011. június 30-i határidőig tegyenek eleget!

A kitöltött bejelentő lapot és mellékleteit postai úton, eredetiben, cégszerűen aláírva kérjük eljuttatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és Nyilvántartási Kompetencia Központ címére:

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. vagy  6701 Szeged, Pf.: 689.

Amennyiben további kérdései vannak a nyomtatvánnyal, illetve a sajtónyilvántartásba vétellel kapcsolatban, akkor az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen, illetve a 06-1-468-0673 számon is érdeklődhet.

A dokumentumokat az NMHH weboldaláról lehet letölteni!Newer news items:
Older news items: