BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Ingatlan illeték 2011 - Illeték ingatlan eladás esetén 2011-től, ingatlan illeték kalkulátor

E-mail Nyomtatás PDF


Ingatlan illeték 2011 - Illeték ingatlan eladás esetén 2011-től, ingatlan illeték kalkulátor. Fontos változás 2011. január 1-től, hogy ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából (vagyoni értékű jog visszterhes alapításából, végleges átengedéséből, megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges lemondásból) 2011-ben keletkező jövedelem után – a 2010. évi 25 százalék helyett – 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

A 2011-től hatályos illetékváltozások:

 • A beépítés miatt halasztott telekilleték esetén, akkor is teljesített a feltétel, ha a lakóházépítésre nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik.
 • A 35 év alatti, első lakásukat megszerző fiatalok automatikus (12 havi) illetékfizetést kaptak, (indoklás nélkül).
 • Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.
 • A kedvezményezett eszközátruházás illeték-mentessége megszűnik, ha 1 éven belül értékesítik az eszközt.
 • Kedvezményezett szervezet (pl. alapítvány) az ingatlan megszerzésekor már nem nyilatkozik a társasági adó kötelezettségéről, azt az adóhatóság hivatalból figyelembe veszi.

Ami 2010-től változott, és 2011-ben is hatályos:

 • Illetékköteles lett a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban a vagyoni betét (részvény, részesedés, stb.) megszerzése is, ha az eléri a 75 százalékot, ideértve a kapcsolt vállalkozások, vagy közeli hozzátartozói általi megszerzést is. A 75 százalék elérésekor – függetlenül annak időpontjától – beáll az illetékkötelezettség, de abból le kell vonni  a 2010. 01. 01. előtt, az örökölt, vagy ajándékozás útján megszerzett részesedésre arányosan eső részesedés értékét.
 • A visszterhes vagyonátruházás (pl. eladás, apport) általános illetéke ingatlan esetén 4 százalék lett. Lakóingatlannál 4 millió forintig maradt a 2 százalékos mérték. A felső határ vagyoni betét (ingatlant magában foglaló részesedés) megszerzésekor maximum 2 százalék a megszerzett 1 milliárd forint ingatlanvagyon arányos része feletti értékre. A fizetendő illeték a megszerzett ilyen tulajdonrészre arányosan maximum 200 millió forint lehet.
 • Az illetékköteles vagyoni betét megszerzését szabad formátumú bejelentéssel kell az APEH felé közölni 30 napon belül.
  Megszűnt a Kft., a Bt. és a Kkt., valamint a szövetkezeti részjegy vagyoni betétjének öröklési illeték-mentessége. (Eddig csak a Zrt. részvényének öröklése volt illetékköteles). A 20 millió forintos illetékmentességbe ezek az illetékköteles vagyoni betétek is betudhatóak, de a beszámítási sorrendet be kell tartani (ingatlan, ingó, egyéb).
 • A kisvállalkozói (egyéni vállalkozói, egyéni cégbeli) vagyon öröklésekor, ajándékozásakor a vállalkozás legalább 3 évig való folytatása esetén illetékalap-kedvezmény jár. Házastárs esetében 50 százalék, maximum 5 millió forint vagyonértékig, egyéb esetében 25 százalék, maximum 2,5 millió forintig. Ha a továbbműködtetés csorbul, vagy a részesedés értékesítik, vagy bevonják, akkor a kedvezmény dupla mértékű összegét kell illetékként megfizetni.
 • Az ingatlanforgalmazók és járműforgalmazók külön jogosultság nélkül vehetik igénybe a kedvezőbb illetékmértékeket. (Eddig 50 százalékos és 75 százalékos forgalmi küszöb vonatkozott rájuk). A felügyeleti intézkedés eljárási illetéke azonos lett a fellebbezés illetékével.

Egyéb fontos tudnivalók:

 • A gazdasági válságra tekintettel, 2 évvel meghosszabbításra kerül a lakóházépítésre, illetve az ingatlanok továbbértékesítésére nyitva álló határidő azokban az illetékügyekben, ahol 2008. október 1. és 2012. szeptember 30. között járna le, és a vagyonszerzők ezt a határidő lejárta előtt kérik az adóhatóságtól.
 • A telek 4 éves feltételes illetékmentessége kapcsán 2009.01.23-tól új elemként kerül rögzítésre, hogy az illeték törlésének feltétele immáron nem csupán lakóház-építés, hanem olyan lakóház építése, amelyben a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát, így kívánva kiküszöbölni azt, hogy egy több hektár nagyságú telek esetén a beépítés megtörténjen egy 50 négyzetméteres lakóház felépítésével.
 • A gyermeknek 14 éves korukig kért személyi igazolvány (amivel az EU területén szabadon utazhatnak) illetékmentesen igényelhető. A 10 évre igényelt útlevél illetéke 14.000 Ft lett.

Az illeték bevallásának időpontja:

 • Az ingatlan, a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelmet és annak az adóját az éves személyi jövedelemadó-bevallásban kell megállapítani, és az adott évről szóló bevallás benyújtására előírt határidőre kell az adót megfizetni. A 2011. évben történő értékesítés esetén a 1153. számú nyomtatványon kell a jövedelmet bevallani és az adót megfizetni 2012. május 21-éig, egyéni vállalkozók és az áfa-fizetésre kötelezettek esetében 2012. február 27-ig, mivel február 25-e és május 20-a munkaszüneti napra esik. Nem kell bevallani sem az ingatlan, sem pedig a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt akkor, ha abból jövedelem nem keletkezik.

Ajándékozási illeték

Öröklési illeték

További illeték témájú cikkeinket itt találja!Newer news items:
Older news items: