BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Erkölcsi bizonyítvány igénylése - A hatósági erkölcsi bizonyítvány ára és az igénylés menete

E-mail Nyomtatás PDF


Erkölcsi bizonyítvány igénylése - A hatósági erkölcsi bizonyítvány ára és az igénylés menete.Az erkölcsi bizonyítvány igénylőlap letölthető oldalunkról, vagy beküldhető elektronikusan, interneten keresztül is. Hatósági erkölcsi bizonyítványt – állampolgárságtól függetlenül – az érintett természetes személy kérhet. A kérelem a postahivatalokban megvásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon (zöld csíkos borítékban kapható) terjeszthető elő.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése - Tájékoztató

1. Igénylés feltételei:

Hatósági erkölcsi bizonyítványt – állampolgárságtól függetlenül – az érintett természetes személy kérhet. A kérelem a postahivatalokban megvásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon (zöld csíkos borítékban kapható) terjeszthető elő. A kérőlapot a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványában, útlevelében vagy kártya formátumú vezetői engedélyében bejegyzett adataival megegyezően kell kitölteni és aláírni. A kitöltött hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot a készpénz-átutalási megbízás – díjfizetést igazoló – feladóvevényével együtt postai úton, ajánlott küldeményként kell a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére megküldeni (1475 Budapest, Pf. 172).

2. Csak személyesen vagy meghatalmazással is intézhető az ügy?

A kérőlap más személy nevében történő benyújtásához nem szükséges meghatalmazás. A más személy részére, soron kívüli eljárásban kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány azonban csak meghatalmazás birtokában vehető át az Ügyfélszolgálaton (1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.). A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, anyja neve, lakcíme, személyazonosító igazolvány száma) és aláírását, a meghatalmazás tárgyát, két tanú személyazonosító igazolványának számát, lakcímét és aláírását, valamint a dátumot.

3. Mennyibe kerül az okmány kiváltása?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 3100 Ft.
A bizonyítvány költségmentes kiállítására irányuló kérelemhez (a postahivatalokban megvásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap mellett) csatolni kell a kérelmező saját, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását, amennyiben nyugdíjas, úgy – a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett – az utolsó havi nyugdíjszelvényét (postai szelvényt), illetve ha a nyugdíj folyószámlára történő utalással kerül kifizetésre, akkor az utolsó havi bankszámlakivonatot.

4. Milyen módon teljesíthető a díjfizetési kötelezettség?

Mind a postai úton, mind az Ügyfélszolgálaton kérelmezett hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a postahivatalokban megvásárolható kérőlapokhoz mellékelt csekken kell megfizetni.

5. A kérelem benyújtását követően mennyi idő alatt készül el a bizonyítvány?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül készül el. A postai kézbesítés időtartamát figyelembe véve a bizonyítvány a postára adástól számított tizenkettő-tizennégy napon belül kerül kézbesítésre.

6. Hol vehető át az elkészült bizonyítvány?

A postán feladott kérelmek esetében a hatósági erkölcsi bizonyítvány postai úton kerül továbbításra.
Az Ügyfélszolgálaton kérelmezett hatósági bizonyítvány az Ügyfélszolgálaton vehető át.

7. Sürgősségi eljárás

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem ügyfélfogadási időben soron kívül is előterjeszthető az Ügyfélszolgálaton (1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.). A soron kívül előterjesztett hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány az Ügyfélszolgálaton vehető át. A soron kívüli eljárás díja a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő 3100 Ft igazgatási szolgáltatási díjon felül további 1300Ft "sürgősségi díj"-at foglal magában.

8. A kiállítást követően mennyi ideig érvényes a hatósági erkölcsi bizonyítvány?

A bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított kilencven nap.

9. Van-e lehetőség elektronikus út igénybevételére?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, a KEK KH honlapján (www.nyilvantarto.hu), illetve a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) közzétett, erre a célra rendszeresített űrlapon nyújtható be.
Kizárólag az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek kérhetik a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását. A kérelem feladójának meg kell egyeznie azzal a személlyel, akinek a nyilvántartott adatairól történik az adatszolgáltatás.
Az Ügyfélkapun keresztül igényelt bizonyítvány díját a KEK KH részére a 10023002-01451935-00000000 bankszámlaszámra történő banki átutalással kell teljesíteni az elektronikus kérőlap kitöltési útmutatójának előírásai szerint. Az átutalás közlemény rovatában szóköz, valamint kötőjel nélkül, folytatólagosan kell feltüntetni a #3108 technikai számot, valamint a – hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadására irányuló kérelemnek a központi elektronikus szolgáltató rendszerbe történő megküldését követően kapott – visszaigazoláson szereplő érkeztető számot.

10. Egyéb fontos információk

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, az okmány fordításáról, hitelesítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag belföldi postacímre kerül továbbításra.


Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylése

A Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylésének menete:

  1. Töltse le és telepítse az Általános nyomtatványkitöltő alkalmazást (Abevjava)
  2. Töltse le és telepítse a Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot,
  3. A kitöltött űrlapot küldje be az Általános dokumentumfeltöltő segítségével. (Ügyfélkapu regisztráció szükséges!)
  4. Utalja át 24 órán belül a KEK KH bankszámlájára a szolgáltatási díjat. Bővebb információ az utalás módjáról.
  5. Amennyiben beérkezett a kérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj, a KEK KH postázza a megadott címre a kiállított okmányt.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kitöltési útmutató

A kitöltési útmutatók az ÁNYK (Általános nyomtatványkitöltő alkalmazás) Segítség mappájából nyithatók meg a telepítést követően.Newer news items:
Older news items: