BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Egyéni vállalkozó adózása 2011-ben - Egyéni vállalkozó járulékai, adóbevallás 2011

E-mail Nyomtatás PDF


Egyéni vállalkozó adózása 2011-ben - Egyéni vállalkozó járulékai, szja adóbevallás 2011. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztaléka után személyi jövdelemadót fizet. Az egyéni vállalkozó feltételek mellett átalányadózást választhat.

2011-ben elsősorban a személyi jövedelemadó terén történt előrelépés az adórendszer egyszerűsítése felé. A hamarosan esedékessé váló adóbevallások még a tavalyi szabályok alapján készülnek, vagyis ilyen értelemben nem lehet egyszerűsítésről beszélni. A különadó sújtotta ágazatokban azonban sokasodnak az adminisztrációs feladatok, emellett pedig komoly gondot okozott, hogy a szükséges nyomtatványok az utolsó pillanatokban készültek el, és a szabályok még az esedékesség előtti napokban is változtak.

Az egykulcsos szja bevezetése számos egyszerűsítési lehetőséget kínált a jogalkotók számára, ezek többségét ki is használták. Elég az adóterhet nem viselő járandóságok fogalmának feleslegessé válására és kivezetésére utalni. A sokszor emlegetett söralátét méretű szja-bevallás is valóra válhat, amely több százezer adózó életét könnyíti meg.

Új minimális járulékalap 2011-től

Az egyszerűbb és átláthatóbb szabályozás érdekében 2011. január 1-től megszűnik a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés.

Az új minimális járulékalap a következő:

  • az egyszeres minimálbér, illetve
  • középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén – a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz hasonlóan – a garantált bérminimum összege.

Átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, de havi átlagban legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével fizeti meg,

Evás egyéni vállalkozó esetében megszűnik a tényleges jövedelem fogalom, esetében a járulékalap a törvény szerinti minimálbér.

Nem fizet munkaerő-piaci járulékot az egyéni és társas vállalkozó, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik - ide nem értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli szabadságon van.

Azaz az az egyéni és társas vállalkozó, akinek egyébként van munkaviszonya, de  fizetés nélküli szabadság miatt az szünetel, főfoglalkozásúnak tekintendő!

A vállalkozói személyi jövedelemadó

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételének a vállalkozói költség levonása után megmaradó vállalkozói jövedelem után fizet vállalkozói személyi jövedelemadót. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét összege is elszámolható, illetve ide tartozik a vállalkozói bevétel elérése érdekében felmerült kiadás is.

Amennyiben az egyéni vállalkozó többféle vállalkozói tevékenységet is végez, ezek bevételeit együttesen kell vállalkozói bevételnek tekinteni, illetve így kell figyelembe venni a költségeket is.

Átalányadózás

Az egyéni vállalkozó átalányadózást választhat. Az átalányadózás feltételei:

  • megelőző adóévben 15 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozói bevétel,
  • nem áll munkaiszonyban az egyéni vállakozó,
  • az adóévben 15 millió forintot meg nem haladó vállakozói bevétel.

Az átalányadózást az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhatja. Az átalányadózás csak a tevékenység egészére választható. Ettől eltérően aki egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági kistermelőként is jogosult az átalányadózásra, úgy külön-külön is választható a tevékenység vonatkozásában.

A kiskereskedelmi üzletet vagy üzleteket üzemeltető egyéni vállalkozó esetében a fenti 15 millió forintos határ 100 millió forint. Ennek előfeltétele, hogy a vállalkozói igazolványban is ez kerüljön feltüntetésre.

Átalányadózást a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó is választhatja.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó esetében 40% költséghányadot állapíthat meg. Ez a hányad ipari és mezőgazdasági termék-előállítás, építőipari kivitelezés esetében 80%. Ebbe a kategóriába tartozik a gépjárműjavítás, lpítőipari szolgáltatások is. Speciális mértékek irtányadók kiegészítő tevékenységet folytatók számára. A mérték 87% kskereskedelmi üzletet folytatók számára, 94% hal, festék, egyes egyéb más üzletek esetén, mezőgazdasági kistermelő esetében 85%, míg más mérték, ha állattenyésztésből származik a bevétel.

Fizetővendéglátó magánszemély

Ezen tevékenységre tételes átalányadózás választható, ha e tevékenységet a tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakásban vagy üdülőben gyakorolja. A tételes átalányadózás csak személyenként egy ingatlanban választható. A tételes átalányadó szobánként egy évre 32.000,- Ft.

Adóbevallás 2011: határidők és nyomtatványokNewer news items:
Older news items: