BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

ÁFA 2011: áfa kulcsok, áfa bevallás és visszaigénylés - ÁFA Törvény 2011

E-mail Nyomtatás PDF


ÁFA 2011-2012: áfa kulcsok, áfa bevallás és visszaigénylés - ÁFA Törvény 2011. A 2011-es évben az új szabályoknak megfelelő számlázásra és áfa-levonási lehetőségeinkre kell odafigyelni, meg kell ismerni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény új rendelkezéseit. A berkalkulator.net oldalán mindent összefoglaltunk, amit érdemes tudni a 2011-es évben az általános forgalmi adóról.

Áfa bevallás gyakorisága

Ėves Áfa bevallás

Éves Áfa bevallás határidő: az adóévet követő év február 25-ig Az adózónak évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.

Áttérési kötelezettség - Negyedéves bevallásra kell áttérni, ha

 • a tárgyévben az év elejétől – előjel helyesen – összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot elérte, vagy
 • az adóév közben az adóhatóság a vállalkozó számára közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - benyújtania, amelyben az értékhatárt elérte, illetve amelyben az adóhatóság közösségi adószámot állapított meg, Havi bevallásra kell áttérni, ha
 • a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig tartó időszakról kell benyújtani, amelyben a pozitív előjelű 1 millió forintot elérte, majd ezt a negyedévet követő hónaptól az adózó havi bevallásra köteles áttérni.

Negyedéves Áfa bevallás

Negyedéves Áfa bevallás határidő: a negyedévet követő hó 20. napjáig. Az adózó – főszabályként – negyedéves bevallásra kötelezett, ha

 • kezdő vállalkozó,
 • a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és közösségi adószámmal rendelkezik.

Áttérési kötelezettség - Havi bevallásra kell áttérni, ha

 • az év elejétől összesített elszámolandó adó pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte.

Havi Áfa bevallás

Havi Áfa bevallás határidő: a tárgyhót követő hó 20. napjáig.

 • Az adózó havi bevallásra kötelezett, ha
 • a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte,
 • csoportos áfa-alanyiságot választ
 • az ÁFA tv. 96.§-ban meghatározott közvetett vámjogi képviselő
 • adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez

Áfa bevallás nyomtatványok

Az Áfa bevallása a 2011-es évben az alábbi nyomtatványokon lehetséges:

 • Nyomtatvány szám: 1101 - Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére
 • Nyomtatvány szám: 1165 - Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről (havi, negyedéves bevallók esetén)
 • Nyomtatvány szám: 1186 - Áfabevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről az Art. 1. számú mellékletének I/B/3. c) és e) pontja alapján
 • Nyomtatvány szám: 11A60 - Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről
 • Nyomtatvány szám: 1178 - Bevallás a pénznyerő automaták valamint a játékautomaták játékadójáról
 • Nyomtatvány szám: 1111 - Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

Áfa visszaigénylés

Áfa az alábbi esetekben igényelhető vissza:

 • Havi bevalló esetén akkor, ha a visszaigényelhető (befizetett) áfa meghaladja az 1 millió forintot.
 • Negyedéves bevalló esetén akkor, ha a visszaigényelhető (befizetett) áfa meghaladja a 250 ezer forintot.
 • Éves bevalló esetén akkor, ha a visszaigényelhető (befizetett) áfa meghaladja az 50 ezer forintot.

ÁFA bevallás 2011Newer news items:
Older news items: