BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Adóazonosító jel, illetve adókártya igénylése

E-mail Nyomtatás PDF


Adóazonosító jel, illetve adókártya igénylése 2011-2012 - 07T34 Adatlap magánszemélyek részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. Adóazonosító jel, illetve adókártya igénylése azok számára: aki még nem kapta meg adóigazolványát, az adóigazolványon szereplő adatok eltérnek a személyi igazolvány adataitól; az adóigazolvány valamilyen módon megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították, elveszett; először a tárgyévben szerez adóköteles jövedelmet.

Adókártya-igénylés vagy levelezési cím bejelentése

Az adóigazolvány igénylése akkor illetékmentes, ha:

 • első alkalommal történő kiadás
 • módosított adatokkal (téves vagy megváltozott adatok) történő kiadás
 • sérült igazolványt kapott
 • egyedi kérelemre nem kapott esetben

2200 Ft illetékköteles, ha:

 • (illetékbélyegben )
 • elvesztés,
 • megrongálódás
 • megsemmisülés
 • eltulajdonítás

11T34 ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy
 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Első igénylés esetén:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása - az ügyintézést elősegítik. (2008. december 8. után született gyermekek esetében automatikusan elkészül és kiküldésre kerül az adókártya!)
 • 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya,
 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Lakcímkártyával, szálláshely bejelentővel nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében csak az adókártya igénylő lap leadása lehetséges, az adóazonosító jel generálása a kizárólagos illetékességi szabályok alapján történik, a budapesti székhelyű Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságán.

Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat
 • az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2.200 Ft, melyet az állami adóhatóság 10032000-01076064 számú illetékbeszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni.

Levelezési cím bejelentése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!Newer news items:
Older news items: