BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

1053 nyomtatvány letöltése 2011 - Töltse le az új NAV (APEH) 1053 bevallás nyomtatványát!

E-mail Nyomtatás PDF


1053 nyomtatvány letöltése 2011 - Töltse le az új NAV (APEH) 1053 bevallás nyomtatványát a 2011-es adóbevalláshoz a berkalkulator.net oldaláról! A 1053-as nyomtatványon kell bevallani, illetve elszámolni a 2010. évi személyi jövedelemadót, a különadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát. Az 1053-as bevallás benyújtására és az adó megfizetésére előírt határidő 2011. május 20.

Adóbevallás 2012 (új!): 1053 nyomtatvány letöltése 2012

Bevallás a 2010. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

A 1053-as nyomtatványon kell bevallani, illetve elszámolni a 2010. évi személyi jövedelemadót, a különadót, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást és az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély járulékát.

Az 1053-as bevallás benyújtására és az adó megfizetésére előírt határidő:

- az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemélyeknek 2011. február 25.

- az előző pontba nem tartozó magánszemélyeknek, valamint a tevékenységüket 2010. évben megszüntető egyéni vállalkozóknak 2011. május 20.

A bevallás elkészítéséhez a NAV honlapjáról letölthető a 1053 bevallás nyomtatványkitöltő és ellenőrző programja (ÁNYK).

A program segít abban, hogy használata során a lehető legkevesebb hibát kövessék el az adózók, illetve a kitöltés befejezésekor az elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmet a további teendőkre, ha valamit nem jól, vagy hiányosan közöltek a bevallásban.

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozók a bevallást kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Az elektronikus benyújtásra nem kötelezett magánszemélyeknek is lehetőségük van a bevallásuk elektronikus úton történő benyújtására. Ennek feltétele, hogy az okmányirodában, vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassák magukat.

A bevallást a magánszemélyek az egységcsomagban található borítékban 2011. május 20-áig díjmentesen postára adhatják. A 2010. adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk).Ügyfélszolgálataink bármelyikében igényelhető, illetve fizetési kötelezettségét teljesítheti banki átutalással, kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával.

A visszaigényelhető adót, járulékot ebben az évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban elektronikus úton benyújtott bevallás esetében 2011. február 1-jétől, nyomtatványon történő benyújtás esetében 2011. március 1-jétől kaphatják meg az adózók.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély az adóbevallásában befizetendő kötelezettségként megállapított 100 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadóját havi egyenlő részletekben, az első részlet esedékességétől 2011. június 20-tól számított, legfeljebb négy hónap alatt pótlékmentesen megfizetheti.

A bevallás kitöltésénél figyelni kell az alábbi változásokra:

2010. január 1-jétől az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem, növelve az adóalap-kiegészítés összegével. Tehát az összevont adóalap összegét az adóalapba tartozó jövedelmek 1,27-szereseként kell meghatározni.

2010. évtől az alábbi jogcímeken, az összevont adóalap adója terhére igénybe vehető kedvezmények érvényesíthetők:

- lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye,

- személyi kedvezmény (súlyos fogyatékosság miatt),

- őstermelői kedvezmény,

- családi kedvezmény,

- egyéb kedvezmény (személyes közreműködési díj-kiegészítés, vállalkozói kivét kiegészítésének kedvezménye)

- tandíj, felnőttképzés címen igénybe vehető, halasztott kedvezmény.

2011-ben benyújtandó 1053-as nyomtatvány letöltése

1053 Java WebStart - kattintson ide a telepítéshez (498294 byte, Verzió: 6.0, 2011.03.07., Java WebStart-alapú program)

1053 aktív súgó Java WebStart - kattintson ide a telepítéshez (615577 byte, Verzió: 5.0, 2011.03.07., Java WebStart-alapú aktív súgó program)

Kitöltési útmutató: 1053.pdf

Hogyan kell szuperbruttósítani a 2011-es adóbevallásban? - Segítség a 1053-as szja-bevallás kitöltéséhez


Adóbevallás 2011: határidők és nyomtatványok

Fizetendő járulékok 2011


Adóbevallás 2012 (új!): 1053 nyomtatvány letöltése 2012


Newer news items:
Older news items: