BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Családi adókedvezmény 2012 - Nettó bérkalkulátor 2012, adókalkulátor 2012

E-mail Nyomtatás PDF


Családi adókedvezmény 2012 - Nettó bér kalkulátor 2012, adókalkulátor 2012. január 1-től. A családi adókedvezmény és az adójóváírás 2012. január 1-től is igénybe vehető. A gyermeket nevelő munkavállalóknak minél előbb nyilatkozatot kell tenniük munkáltatójuk felé annak érdekében, hogy a családi adózás előnyeit élvezhessék, és a családi adókedvezményt megkaphassák 2012-ben is.

A családi kedvezmény csökkenti az adóalapot. Ez már egy gyermektől, és jövedelemkorlát nélkül érvényesíthető, mértéke egy és két eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 62 ezer 500 forint, három és több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 206 250 forint.

A munkavállalóknak legkésőbb 2012. január 20-ig érdemes nyilatkozni és elküldeni a családi adókedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozataikat. A munkáltatóknak az erre vonatkozó tájékoztatást meg kell tenniük az érintett munkavállalók felé. Ha valaki elmulasztja a nyilatkozattételt, később is érvényesítheti a családi kedvezményt. Az új egyszerű, arányos, családi adórendszerrel 3 millió gyermek nevelését támogatja a kormány.

Ha a családi kedvezményre ugyanazon gyermek után több magánszemély jogosult, akkor a nyilatkozatot közösen kell megtenniük. Ebben az esetben a nyilatkozatot mindkét magánszemély munkáltatójának alá kell írnia.

A Bérkalkulátor.net segítségével könnyen kiszámolhatja, hogy a családi adókedvezmények igénybevételével 2012-ben mennyi nettó jövedelme marad 2011-hez képest!

Friss: a családi adókedvezmény szabályai 2012. január 1-től

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a családi kedvezményekre vonatkozó szabályozás 2012. január 1-jétől életbe lépő változásaira hívta fel a figyelmet.

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény - többek között - megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát, 2012. január 1-jei hatállyal - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján.

1. Nem az számít, hogy kap-e családi pótlékot

Január 1-jétől a családi kedvezmény érvényesítése szempontjából nem az a gyermek minősül kedvezményezett eltartottnak, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény [a továbbiakban: Cst.] szerint családi pótlékot folyósítanak, hanem az, akire tekintettel a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy - az eddigi szabályozással ellentétben - az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bár jogosult lenne a Cst. alapján a gyermek után családi pótlékra, de azt ténylegesen nem igényelte meg, így azt nem is folyósítják számára.

Ezért ebből a szempontból a hatálybalépés időpontjától jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll.

2. Változik, hogy ki minősül eltartottnak

Módosul az eltartott személyek körének megfogalmazása is. Eszerint a kedvezményezett eltartottakon kívül az a személy tekinthető eltartottnak, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető. Tehát nem csak azon személyeket lehet beszámítani az eltartotti körbe, akiket - a családi pótlék folyósítása során - a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából ténylegesen figyelembe is vesznek, hanem azokat is, akik figyelembe vehetők lennének, ha a családi pótlékra jogosult személy azt kérné.

A gyakorlatban ez a módosítás azt jelenti, hogy az az egyetemista, főiskolás személy is beszámít az eltartottak létszámába, aki nappali tagozatra jár és önálló jövedelemmel nem rendelkezik, ugyanakkor a még családi pótlékra jogosító gyermekek utáni családi pótlék összegének megállapítása során a szülők nem kérték az említett személy figyelembe vételét.

3. Csak a hozzátartozó számít

Mint ismeretes, - egyebek mellett - családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A 2012. január 1-je előtti szabályozás értelmében a nevezett személyekkel közös háztartásban élők közül egy, mégpedig a közös döntésük alapján megnevezett személy tekinthető a családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak. Azonban 2012. január 1-jétől a családi kedvezményt ily módon csak a saját jogán jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély hozzátartozója érvényesítheti, azaz nem pusztán bármely, az említett magánszemélyekkel közös háztartásban élő magánszemély.


Adóbevallás 2012: határidők és adóbevallás nyomtatványok 2012

Új! Bérkalkulátor 2012: Kinek mennyivel csökkenhet a nettó bére 2012-ben?