BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Tanulószerződés 2011: Hogyan adjuk ki a szabadságot a gyakorlati képzésben résztvevő tanulóknak?

E-mail Nyomtatás PDF


Tanulószerződés 2011: Hogyan adjuk ki a szabadságot a gyakorlati képzésben résztvevő tanulóknak? A tanulók szakmai felkészítésének fontos eleme a munkahelyi környezetben végzett szakmai gyakorlat. Ennek fontos része a nyári gyakorlat és a gyakorlati vizsgára történő felkészülés.

TANULÓSZERZŐDÉS

Nem végzős tanulók esetében a tanulószerződés esetén a pénzbeli juttatás a nyári szünet idejére is jár, mivel minden juttatásukat 12 hónapra kapják, melyben a fizetett szabadság is benne van.
A nyári szabadság kiadásánál a szakképzési törvény 41. §-át kell figyelembe venni. A tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként (évfolyamonként) legalább 30 nap oktatási szünet, továbbá azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, ezen felül további 5 nap oktatási szünet illeti meg. A szabadságot az oktatási szünetében lehetőleg egybefüggően kell kiadni.

A fizetett szabadság kiadása - oktatási szünetben - a cég és a tanuló közötti megállapodás, időegyeztetés alapján történik, mint a munkavállalóknál általában. A szabadság időtartamába beszámít az őszi, téli és tavaszi szünet ideje alatt kivett szabadság is, amikor egyébként gyakorlati napja lenne a tanulónak.

Amennyiben a tanuló teljesítette a nyári szakmai gyakorlatát, és a 30 nap szabadság is kiadásra került, vagy egyeztetett időpontja megvan, akkor a fennmaradó napokat a nyár folyamán a tanulószerződés értelmében le kell dolgoznia. Az iskolának csak a kötelezően előírt szakmai gyakorlati hetekről kell igazolást adni, az általa kért formátumban. Az esetleges többi napot a tanulószerződéses kötelezettség alapján dolgozza le a tanuló. Az iskola csak a nyári összefüggő gyakorlat letöltését ellenőrizheti, és kérheti számon. A többi nap a tanulószerződés értelmében a tanuló és a cég ügye, az iskolának ebbe beleszólása nincs. A fő cél az, hogy a tanulók minél alaposabban ismerjék meg tanult szakmájuk gyakorlatát, munkakultúráját, minél több időt töltsenek a cégeknél.

Végzős tanuló esetén az utolsó tanítási nap április 30-a. Ugyanakkor a tanulószerződés az utolsó sikeres vizsga napján szűnik meg. Tehát a tanulónak e napig gyakorlati oktatáson kell részt vennie, annak a 1 x 10 napnak a kivételével, amit a gazdálkodó szervezet a vizsgákat - jellemzően az írásbelit - megelőzően felkészülési időként biztosít a tanuló számára. Ha a tanulói jogviszonya megszűnt - mely a tanulószerződés alapja -, a szerződést is meg kell szüntetni, mert érvénytelenné válik. Amennyiben bukott tanuló tanulói jogviszonyban maradt, s a gyakorlatot nem igényli, akkor közös megegyezéssel a tanulószerződést meg lehet szüntetni.Newer news items:
Older news items: