BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Start-kártya igénylés 2011-2012 - Start-kártya nyomtatvány letöltése

E-mail Nyomtatás PDF


Start-kártya igénylés 2011-2012 - Start-kártya nyomtatvány letöltése. Start Kártya igénylése, információk a Start-kártya, START-Extra és START-Plusz kártyákról. Jogosult lehet Start Kártya igénybe vételére: A Start program a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését ösztönzi. Alkalmazásával a munkanélküli álláshoz juthat, a munkáltató pedig pénzt takarít meg.

Amennyiben Ön pályakezdő – (a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte (megszakította, vagy abbahagyta), első ízben vállal munkát, vagyis a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti időszakban nem volt még munkaviszonya) – jogosult a START-kártyára.

Amennyiben Ön 50 éven felüli vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tartós munkanélküli, jogosult a START-Extra kártyára.

Amennyiben Ön:

 • GYES, GYET, GYED, ápolási díj megszűnését követő egy éven belül vagy a gyermek 1 éves korának betöltése után kíván munkát vállalni
 • ha munkaviszonya már korábban megszűnt – tartósan munkanélküli (akit a kártya igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartott nyilván a Munkaügyi Központ) jogosult a START-Plusz kártyára.

Arról, hogy Ön megszerezte-e a jogosultságot valamelyik Start kártyára, a Munkaügyi Központ felvilágosítást ad.

Hol kell kiváltani a START, START-Extra és START-Plusz kártyát?

A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni. Figyelem! A szükséges igazolásokat a Munkaügyi Központ adja ki.

Milyen a START, START-Extra és START-Plusz kártya?

A kártya az adóigazolvánnyal azonos méretű, formájú, azt kiegészítő okmány. Tartalmazza a kedvezményre jogosult legfontosabb adatait, valamint a kiállítás keltét és a kártya érvényessége végének dátumát (amely főszabály szerint két évnél nem lehet hosszabb). A kártya egyben az ellenőrzés alapjául is szolgál, ezért azt a munkavállalónak munkába álláskor át kell adnia a munkáltatónak.

Milyen kedvezményt nyújt a START, START-Extra és START-Plusz kártya?

A Start Program két éves időtartamra járulékkedvezménnyel teszi vonzóvá a munkáltatóknak kedvezményezettek foglalkoztatását. A kétéves időszak követésének kulcsa a személyre szóló Start-kártya.

A Start-kártya előnye az, hogy a munkavállalóhoz kötődik, attól függetlenül, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató élvezheti. Viszont a munkavállaló ezt a kedvezményt nemcsak egy és az első munkaviszonyában érvényesítheti, hanem magával viszi a következő munkahelyére is, amíg a kétéves időszakot ki nem tölti.

Kedvezmény START-kártya esetében:

A munkáltatónak a bruttó munkabért terhelő közterheket az alábbiak szerint kell leróni:

 • az első évben a havi bruttó kereset 15%-át fizeti meg járulékként (a kedvezmény a bruttó kereset 17%-a)
 • a második évben a havi bruttó kereset 25%-át fizeti meg járulékként (a kedvezmény a bruttó kereset 7%-a)
 • 2 évig nem kell fizetnie tételes egészségügyi hozzájárulást.

A kedvezményt csak a minimálbér másfélszeresének, felsőfokú végzettségűek foglalkoztatásánál pedig a kétszeresének megfelelő összeghatárig lehet érvényesíteni. Az ezen felüli kereset után az általános szabályok szerint kell a járulékot megfizetnie.

Kedvezmény START-Extra kártya esetében:

A munkáltatónak a bruttó munkabért terhelő közterheket az alábbiak szerint kell leróni:

 • az első évben a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége, mentesül a munkaadói és a társadalombiztosítási járulékok megfizetése alól
 • a második évben a bruttó kereset 15%-át fizeti meg járulékfizetési kötelezettség címén
 • 2 évig nem kell fizetnie a tételes egészségügyi hozzájárulást.

A kedvezmény csak a mindenkori hatályos legkisebb munkabér kétszeresének mértékéig érvényesíthető, ugyanakkor a kereset ettől eltérhet, azonban a minimálbér kétszerese fölötti rész után az általános szabályok szerint kell a járulékot megfizetnie.

Kedvezmény a START-Plusz kártya esetében:

 • az első évben a havi bruttó kereset 15%-át fizeti meg járulékként (a kedvezmény a bruttó kereset 17%-a)
 • a második évben a havi bruttó kereset 25%-át fizeti meg járulékként (a kedvezmény a bruttó kereset 7%-a)
 • 2 évig nem kell fizetnie tételes egészségügyi hozzájárulást.

A kedvezmény csak a minimálbér kétszereséig érvényesíthető, az azon felüli kereset után az általános szabályok szerint kell a járulékot megfizetnie. A START kártyák kedvezményei jelentősen csökkentik a munkáltatók terheit, ezért fontos, hogy Ön hangsúlyozza a felvételi elbeszélgetésen és az Önéletrajzán, hogy jogosult kiváltására.

Mikor érdemes kiváltani a START, START-Extra és START-Plusz kártyát?

A kártyák közös jellemzője, hogy a jogszabályi feltételek teljesülése esetén bármikor kiválthatóak, azonban célszerű csak akkor igényelni, amikor már biztossá válik az állás megszerzése, hiszen a kártya érvényességi ideje a kiváltással kezdődik. Az optimális eset az, amikor az igénylő a munkába állás előtt néhány nappal váltja ki. A kiváltott kártyát a munkába állás napján át kell adni a munkaadónak, aki köteles azt megőrizni.

11T34Start nyomtatvány

 • 11T34Start ingyenes nyomtatvány, amely
 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy
 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Start-kártya igénylés melléklet:

a) felsőfokú végzettség esetén diploma vagy a diploma adattartalmával megegyező igazolás

Start-Plusz kártya igénylés melléklet:

a) a Magyar Államkincstártól, egészségbiztosítási szervtől illetőleg a családtámogatási kifizetőhelytől gyed/gyes/gyet folyósításának megszüntetéséről szóló határozat, ennek hiányában az általuk kiadott igazolás

b) a gyesre való jogosultságra vonatkozóan a kincstár, illetőleg a családtámogatási kifizetőhely gyes megállapításáról szóló határozatát, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást.

c) a települési önkormányzat jegyzője által kiadott határozat, az ápolási díj megszüntetéséről, ennek hiányában a jegyző által kiadott igazolás

d) az állami foglalkoztatási szerv igazolása a tartósan álláskeresőként történő nyilvántartásról

e) a Nyugdíjbiztosítási szerv igazolása az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontjáról, amennyiben két éven belül eléri az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját

Start-Extra kártya igénylés melléklet:

a) az állami foglalkoztatási szerv igazolása a tartósan álláskeresőként történő nyilvántartásról

b) a települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás, a rendelkezésre állási támogatás folyósításáról

A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz!

11T34START letöltéseNewer news items:
Older news items: