BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Nyári gyakorlat szabályai 2011-2012 - Nyári gyakorlat együttműködési megállapodással

E-mail Nyomtatás PDF


Nyári gyakorlat szabályai 2011-2012 - Nyári gyakorlat együttműködési megállapodással. Azokban a szakmákban, amelyekben a gyakorlati idő nem éri el a 40%-os határt, azokban együttműködési megállapodással kerülnek ki a tanulók nyári gyakorlatra. Azon tanulókra, akik iskolarendszerű szakképzésben tanulnak, és az összefüggő nyári gyakorlat idején gyakorlatukat nem tanulószerződéses viszonyban töltik, együttműködési megállapodást kell kötni.

A megállapodás az elméleti oktatást végző iskola és a gazdálkodó szervezet között jön létre. Formáját a szakképzési hozzájárulási törvény (2003. évi LXXXVI. tv. 4/A. §) szabályozza.

Az összefüggő szakmai gyakorlaton együttműködési megállapodással részt vevő tanulót a 4/2002. (II. 26.) OM rendelet előírásai alapján díjazás illeti meg. Ennek havi összege nem lehet kevesebb a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződés alapján kötelezően fizetendő pénzbeli juttatás mértékénél, azaz a hónap első napján érvényes minimálbér 20 százalékánál.

A díjazás évfolyamonkénti összegét tanulmányi eredmény, illetve teljesítmény szerint gazdálkodó szervezetnél megszervezett összefüggő szakmai gyakorlat esetében a gazdálkodó szervezet határozza meg, és köteles gondoskodni a díjazás összegének kifizetéséről. A díjazás összegét arányosan csökkenteni kell, ha az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama egy hónapnál rövidebb, vagy ha a tanuló a gyakorlatról bármilyen ok miatt távol marad, illetőleg arányosan növelni kell, ha az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama egy hónapnál hosszabb. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint a pénzbeli juttatás csak a kötelező mértékig, vagyis a minimálbér 20%-áig adómentes.

A szakképzési törvényben foglaltak szerint a tanulószerződés nélkül foglalkoztatott tanulók nem biztosítottak. (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény). Így utánuk nem kell megfizetni a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.

Az együttműködési megállapodás alapján szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló után – ugyanúgy, mint tanulószerződéses tanuló esetén - a szakképzési hozzájárulásra kötelezett foglalkoztató egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére szintén nem kötelezett.

A szakképzésben tanulószerződés nélkül résztvevő tanulót a nyári összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára a pénzbeli juttatáson felül az egyéb juttatások a 4/2002. (II. 26.) OM rendelet alapján szintén megilletik. Ilyenek a kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés.Newer news items:
Older news items: