BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

KÖZALKALMAZOTTI BÉRTÁBLA 2011 - Az új közalkalmazotti bértábla 2011-től

E-mail Nyomtatás PDF


Közalkalmazotti bértábla 2011 - Az új közalkalmazotti bértábla 2011-től megtalálható a berkalkulator.net oldalán. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla 2011-ben is a 2008. januári szinten van befagyasztva, tehát továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

Közalkalmazotti bérek 2011-ben

A közalkalmazotti bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.

Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.

A 2011-es közalkalmazotti illetménytáblázat bértételeit a berkalkulator.net az alábbi táblázatban foglalta össze:

A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (2011. februári állapot)

61. § (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:

„A” fizetési osztályba

- a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,

- az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

B” fizetési osztályba

- az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

„C” fizetési osztályba

-„B” fizetési osztály szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,

- a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött

munkakör,

- a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;

„D” fizetési osztályba

- a középiskola utolsó évfolyamának elvégzésére épülő szakképesítésre, vagy

középiskolai végzettségre épülő szakképesítéshez kötött munkakör,

- a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;

„E” fizetési osztályba

- az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött

munkakör,

- a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú

szakképesítéshez kötött munkakör;

„F” fizetési osztályba

a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör;

„G” fizetési osztályba

a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör  betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör;

„H” fizetési osztályba

- az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,

- a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és

ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;

„I” fizetési osztályba

- az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör

betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal

egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,

- az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és

1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori

cím, vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984.

szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.);

„J” fizetési osztályba

- az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a

felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,

- a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai

doktori cím.

(A fenti adatok tájékoztató jellegűek!)

Az előző évi költségvetési törvény közszolgálati jövedelmekkel kapcsolatos további intézkedései változatlanok maradtak:

54. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2009. évben 38 650 forint. 55. § (1) A Kjt. a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2009. évre a 17. számú melléklet tartalmazza; b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2009. évben 120 000 forint; c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2009. évben 20 000 forint. (2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2009. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2009. évi összege 10 000 forint/fő. 56. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2009. évben 356 000 forint. (2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2009. évben 356 000 forint. (3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2009. évben 3000 forint. (4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2009. évben 3000 forint.

(berkalkulator.net)

Köztisztviselői illetményalap 2011-2012: köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek

Törvény a kormány- és a köztisztviselők jogállásáról 2011-ben: már készül az új törvény

Köztisztviselői törvény

Új! Bérkalkulátor 2012: Kinek mennyivel csökkenhet a nettó bére 2012-ben?Newer news items:
Older news items: