BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Magyar Munka Terv letöltése (doc) - Magyar Munka Terv 2011-2012

E-mail Nyomtatás PDF


Magyar Munka Terv letöltése (doc) - Magyar Munka Terv 2011-2012-2013. Elkészült a Magyar Munka Terv, amelynek célja a foglalkoztatási és képzési területet érintően a Széll Kálmán Tervben, valamint a Konvergencia Programban vázolt strukturális átalakítások végrehajtása és az ebből eredő költségvetési megtakarítások elérése. A Magyar Munka Tervben foglaltak szerint újra változhat az adórendszer is.

A kormány május 24-i ülésén tárgyalta és elfogadta a nemzetgazdasági miniszter által április 27-én benyújtott Magyar Munka Tervet. A kormány által eldöntött módosításokkal frissített terv a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján olvasható.

A magyar gazdaság egyik legfontosabb problémája a foglalkoztatás nemzetközi viszonylatban kirívóan alacsony szintje, amelyre az elmúlt évtizedben nem sikerült érzékelhető javulást eredményező megoldást találni. A kormány programjában elkötelezte magát az iránt, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa olyan intézkedésekkel, amelyek 10 év alatt 1 millió új adózó munkahely létrehozását eredményezik. Ehhez számos olyan strukturális intézkedésre is szükség van, amelyektől rövid távon nem várhatók látványos eredmények, de középtávon megalapozhatják a foglalkoztatás tartós és jelentős bővülését.

A Magyar Munka Terv a Széll Kálmán Tervben jelzett, a foglalkoztatás területét érintő strukturális változásokat mutatja be, szem előtt tartva a kormányprogramban vállalt célokat és figyelembe véve az Új Széchenyi Terv keretében rendelkezésre álló uniós források adta lehetőségeket is.

Az MMT-ben foglalt intézkedések célja a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, a munkaerő versenyképességének javítása az ezt támogató képzési rendszer kialakításával, a munkahelyteremtés és a legális foglalkoztatás ösztönzése, a támogatott foglalkoztatás biztosítása azok számára, akik támogatás nélkül nem tudnak elhelyezkedni.

A kormány Európa egyik legrugalmasabb munkaerejévé tenné a magyart és a kkv-k előnyére differenciálná a Munka Törvénykönyvét - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által ma közzétett Magyar Munka Tervből. A Munkaerőpiaci Alapot feldarabolhatják és megint változhat az adórendszer, sőt a foglalkoztatást mérő statisztikai módszertan is változhat.

Először jelent meg a 2015-ig elérendő 400 ezer új munkahely részletekbe menő előrejelzése. Ebből kiderül, jövőre az új munkahelyek 80 százalékát a közmunka adja és a kormány által várt "fehéredés". 2015-re pedig minden 3 új munkahelyből csak egy lenne a nyílt munkaerőpiacon újonnan létrehozott állás.

A 2011 és 2015 létrejövő munkahelyeket egyrészt a versenyszféra adja, de oroszlánrész társul a közmunkához és a kormány által várt fehéredéshez. Az NGM szerint 2011-ben az új állások 60 százaléka a versenyszektorban teremtődik meg, de a 2012-től hatályos intézkedések (közmunka programok szélesebb indulása, munkanélküli ellátások 90 napra csökkentése) hatására a közfoglalkoztatásban, illetve a fehéredés által teremtett új munkahelyek aránya lényegesen megugrik. Érdekes, hogy a versenyszféra hozzájárulása nem nő tovább az NGM előrejelzésében a gazdasági növekedés gyorsulásával. Mind az alappálya, mint a normatív pálya szerint 35 százalékot ad.

A versenyszférában létrejövő új munkahelyek jelentős aránya, 30 százaléka a feldolgozóiparban jön majd létre a következő öt évben - számol az NGM. A nagy- és kiskereskedelemben az új munkahelyek 20, az ingatlanszektorban az új munkahelyek 10 százaléka jöhet létre.

A kormány célja, hogy a magyar munkaerőpiac a legrugalmasabbak közé tartozzon Európában - olvasható a Munka Tervben. Ennek érdekében elsősorban a Munka Törvénykönyve 2012-től várhatóan hatályos megváltoztatása állna.

 • Új, differenciált Munka Törvénykönyv: a kkv-k érdekeit helyezné előtérbe azzal, hogy a foglalkoztatotti létszám alapján differenciálná a törvényi előírásokat. Ez egyrészt a nagyvállalati apparátus által könnyen, de kisvállalkozásoknál kevésbé teljesíthető követelmények csökkentésében nyilvánulna meg, másrészt a kkv-k esetében kevésbé akadályozná a munkaviszony megszüntetését.
 • A munkáltatók bürokratikus terheinek csökkentése: mint ismert, még áprilisban jelentette be a kormány a vállalkozások adminisztratív terheinek 500 milliárd forinttal való csökkentésének tervét, amelyből 105 milliárd forint összegű változtatáscsomagot meg is hirdetett, a többi 400 milliárd forintos tételre pedig ötleteket vár a gazdaság szereplőitől.

Hárompilléres lesz a foglalkoztatási támogatás.

 • Célzott bér- és járuléktámogatás a mikro-, kis és középvállalatoknak.
 • Szociális gazdaság: a helyi lehetőségekre építve szervezi meg a munkanélküliek foglalkoztatását részben állami támogatásból, részben pedig saját bevételekből. Ez egy átmeneti foglalkoztatási forma, amelynek célja hosszabb távon, hogy átvezessen a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásba.
 • Közfoglalkoztatás: összefüggésben a szociális ellátások csökkentésével ennek keretében az állam maga szervezi meg azoknak az átmeneti foglalkoztatását, akiknek az első két pillér jelenleg nem kínál reálisan munkalehetőséget.

A Széll Kálmán Tervben meghatározott átalakítások és megtakarítások elérésére további intézkedésekre is szükség lesz a foglalkoztatást illetően, ezért a dokumentum szerint

 • újból változhat az adó- és járulékrendszer,
 • az állam kiszervezett tevékenységeket vizsgálhat felül és szüntethet meg, vehet át saját körben ellátásra,
 • felülvizsgálhatják a foglalkoztatás-statisztikai rendszert,
 • véglegesítésre kerülnek a közmunka programok,
 • nagyobb támogatást élvezne a rehabilitáció, ami a rokkantsági ellátások átalakításához és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását támogató intézkedésekhez kapcsolódik,
 • a közlekedési kedvezmények, illetve a lakáscélú támogatási rendszer összehangolására is sor kerülhet.

(MTI/kormany.hu/index.hu/berkalkulator.net)Newer news items:
Older news items: